Image

СОФИЯ - град на знанието

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации, за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.
Чрез дейността си клъстерът ще подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация и по-ефективното използване на човешките и материални ресурси на града за развиване на "икономика на знанието" в град София.

Последни новини

Стартира проектът MediaMotorEurope!

В началото на 2020 г. започна реализацията на международен проект MediaMotor Europe, финансиран по Хоризонт 2020, в...

Среща в Столична община

На 2.03.2020 Клъстер София град на знанието заедно с АИКБ проведоха среща с г-н Владимир Данаилов, заместник-кмет...

Важно

На 10 юни 2019 г. беше проведено годишното отчетно Общо събрание на Клъстер София град на знанието, на което беше приета разработените пазарно проучване и маркетингова стратегия с план за превръщане на София в интелигентен град.

Партньори

© 2020 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image