Image

Клъстер София град на знанието

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации, за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.
Чрез дейността си клъстерът подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация на София и Стратегията за цифрова трансформация на града за по-умно и по-ефективно използване на човешките и материални ресурси. 

Последни новини

Финансови инструменти за енергийна ефективност и ВЕИ

В конферентната зала на БТПП се проведе семинар с уебинар на тема "Финансови инструменти за енергийна ефективност и...

Стартирахме нов проект - Go Green

От началото на тази година Клъстер София Град на знанието заедно с още 5 партньорски организации от ЕС стартираха нов...

ВАЖНО

 skills4city logo

Моля, споделете какво мислите за разработването, управлението и внедряването на проекти за интелигентни градове и за потребностите от професионални знания и умения за успешното им внедряване.

Партньори

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image