Image

СОФИЯ - град на знанието

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации, за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.
Чрез дейността си клъстерът ще подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация и по-ефективното използване на човешките и материални ресурси на града за развиване на "икономика на знанието" в град София.

Последни новини

Анкета по инициативата на ECCP

Уважаеми партньори, съмишленици и заинтересовани страни!  Провеждаме кратко анкетно проучване по темата за...

Доброто образование и детския хор на БНР - приоритетите на Марионела за детето й!

Много от колегите и приятелите на Марионела вече са уведомени, че нашата скъпа приятелка ни напусна завинаги. Не знам...

ВАЖНО

eT4S logo

Каним Ви да участвате в проучване, част от проекта eT4S, който има за цел да подобри международното бизнес сътрудничество на организациите и компаниите от нашето партньорство SmartCityTech. Проектът дава приоритет на две основни насоки за интернационализация - Югоизточна Азия и Северна Америка.

Партньори

© 2021 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image