Image

СОФИЯ - град на знанието

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации, за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.
Чрез дейността си клъстерът ще подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация и по-ефективното използване на човешките и материални ресурси на града за развиване на "икономика на знанието" в град София.

Последни новини

Приключи работният семинар в София Тех Парк

На 21.10.2020 в София Тех Парк се проведе работен семинар по предприемачество и отворени иновации. Това е първото...

Работен семинар в София Тех Парк

На 21.10.2020 г. София Тех Парк ще се проведе работен семинар на тема "Отворени иновации в помощ на стартиращите...

Важно

MediaMotorEurope site 02 2

Обявена е Покана No 2! Вече може да кандидатствате да станете част от MediaMotorEurope: шестмесечна акселераторска програма, в съответствие с Вашите потребности.

Партньори

© 2020 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image