Image

СОФИЯ - град на знанието

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации, за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.
Чрез дейността си клъстерът ще подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация и по-ефективното използване на човешките и материални ресурси на града за развиване на "икономика на знанието" в град София.

Последни новини

Успешно участие в 7-то изложение за Интелигентни градове

Успешно приключи участието на Клъстер София град на знанието в 7-то изложение с конференция за Югоизточна Европа...

Sofia Smart City Marketplace - изложение и конференция

На 16 април 2019 г. ще бъде открит щанд на Клъстер София град на знанието за участие в 7-то изложение за Югоизточна...

Анкета

На 7 юни 2019 г. ще бъде проведено годишно отчетно Общо събрание на Клъстер София град на знанието. За да предложим визия и план за бъдещото на клъстера, се нуждаем от информация за общите нагласи на членовете.

Партньори

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image