Image

Блог публикации

Да стъпиш накриво

Да стъпиш накриво

Димитър Христов - Клъстер София град на знанието

Накриво стъпват тези, които недовиждат или вървят с гордо вдигнати глави. Още по-накриво стъпват тези, които недочуват сигналите за пропаднал път. От Клъстер София град на знанието отдавна „надуваме свирката“ и предупреждаваме - умните градове идват, настъпват неизбежно и Община София трябва да е готова да поведе този процес, а не да го следва. Защото както в Европа така и по света вече е натрупан сериозен опит, защото грешките са идентифицирани и известни и защото технологиите са достигнали адекватно ниво.

Софийска община преоткри сякаш термина „умен град“ сравнително късно - последните 2-3 години, най-вече след включването на СОАПИ (Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции) в “Digital Cities Challenges” - специално разработена от Европейската комисия програма за обучение и улесняване на 41 градове да получат и прилагат дигитални политики. Тази програма обаче касае предимно политиките свързани с цифровата инфраструктура и се връзва добре с Иновационната стратегия за интелигентна специализация на градовете, които разполагат с подобен документ. В същото време тя е доста слабо фокусирана върху моделите за създаване на умни (интелигентни градове). Резултатът от участието на СОАПИ в този проект е Стратегия за дигитална трансформация на града. В последствие идва и шумно оповестен договор с Европейската инвестиционна банка за получаване на поредната консултантска помощ.  Става ясно, че общината и нейният нов зам. кмет по дигитализацията ще получат пак „акъл“ от външни консултанти по разработване на проекти за дигитална инфраструктура, за които в последствие ще се търсят инвеститори.

Не е зле! Напротив, това е сериозна възможност. Трябва обаче да се знае, че концепцията за т.н. „цифрови градове“ остана в далечното минало, когато за пръв път в Нидерландия през 1994 г. този термин беше лансиран като публичен домейн. Според мен лансираната от Европейската комисия тема за цифрова трансформация представлява „изстрел във въздуха“ защото е безпорен факт, че едновременно с това Комисията налага и усилено финансира програми за „интелигентни градове“. Именно тази тема е по-конкретна и по-практическа, а и по-добре отразява ролята на социалния и екологичния капитал в градовете. Тези два актива отличават интелигентният град от това, което преди 16 години нарекохме „цифров град“. Така подходът на интелигентния град (Smart City) вече ясно се разграничава от подхода на цифровия град (Digital City), който е фокусиран основно върху „цифровата инфраструктура“ (физическия капитал). Съвременния подход изисква осъществяване на по-качествена комуникация (споделяне) на „знания“ и създаване на умна социална инфраструктура. От друга страна в опит да се опишат т.н. „градове на бъдещето“ се появи и „по-модерен“ начин за дефиниране на интелигентния град, а именно M E S H (М = Мобилен; Е = Ефективен; S = лесен за употреба, невидим и H = Евристичен (адаптивен и фокусиран върху потребностите на гражданите).

Вижда се, че Стратегията за дигитална трансформация на София определено няма да бъде достатъчна за да предотврати повторението на грешките от началния период на създаването на умни градове. Необходимо е по-малко егоцентризъм и гордост от СОАПИ и Столична Община и повече коопериране между всички заинтересовани страни, което не е факт, въпреки обратните твърдения и политически послания. В същото време в самата стратегия за дигитална трансформация като необходимо условие за успех е посочено тясното сътрудничество между всички заинтересовани страни в града. Върху това беше насочен и нашият План за действие за превръщане на София в интелигентен град. В него многократно, и като че ли напразно предлагахме на Столична Община предприемане на редица системни инициативи в посока „София интелигентен град“ на база на умни бизнес модели и активно участие на бизнеса

Много преди появата на Стратегията за дигитална трансформация ние препоръчахме на Общината да създаде специализирано звено за управление на процеса на дигитализация, а малко по-късно апелирахме за създаването на Градски Борд по въпросите на интелигентния град. Засега обаче ми се струва, че стъпваме накриво. От първите прояви на новия зам. кмет по дигитализация забелязваме това, което се опитахме да предотвратим, а именно повтаряне на грешките от началния етап на електронните правителства. Затова още веднъж се обръщаме към общината – не стъпвайте накриво, защото това ще стане за сметка на ефективността и ще доведе до преоткриване на остарели модели на поведение от страна на икономическите играчи в града.


Последни новини

© 2020 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image