Image

Блог публикации

Пазарът на София Интелигентен град - Част 1

Пазарът на София Интелигентен град - Част 1

Екип Клъстер София град на знанието

В края на 2019 г. завърши проучването, което Клъстер София град на знанието направи с цел уточняване характеристиките на т.нар. пазар на София интелигентен град. В няколко последователни статии ще представим основните резултати от това проучване като се надяваме така да подпомогнем "пътната карта" за София Интелигентен град и да изясним разликата в теорията и практиката между „цифрова трансформация“ и „интелигентен град“ .

София интелигентен град е концепция за градско развитие, създадена върху постиженията на информационните и комуникационните технологии, които трансформират вида, структурата и начина на ползване на градските активи и ресурси в градска среда за по-добър живот на гражданите. В проучването взехме предвид и обстоятелството, че не всички технологии се отнасят до концепцията за интелигентен град и те би трябвало да бъдат селектирани на база набор от критерии, за определянето на които бе използвана методика на McKinsey Global Institute, а именно:

 • Технологиите трябва да бъдат цифрови и/или базирани на данни. Това изключва технологии, които подобряват производителността, без да предоставят данни за по-добро вземане на решения (като пренасочване на градския трафик към по-малко замърсяващи електрически превозни средства);
 • Технологиите трябва да са налични в търговската мрежа и вече да са внедрени в реални условия. Ако те са само пилотирани, мащабното внедряване трябва да бъде осъществимо до 2025 г.;
 • Технологиите трябва да помогнат за справяне с обществен проблем в един град, а не да са ориентирани към индивидуални решения (но решения за домашна сигурност попадат в дефиницията, тъй като те са свързани с обществената безопасност и превенцията на престъпността).;
 • Градовете трябва да играят роля, дори и да е непряка, като насърчаване на приемането, определяне на регулации или свикване на ключови участници.

И последно, в проучването взехме предвид, че в интелигентните градове тези технологии се използват за развитие на критична градска инфраструктура, която е система от елементи, намиращи се на територията на даден град, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здраве, безопасност, сигурност, икономическо или социално благосъстояние на населението, и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни последици в резултат на невъзможността да се запазят тези функции. В този смисъл определихме кои „области на интелигентния град“ трябва да бъдат проучени и те бяха следните:

 • транспорт;
 • ВИК и управление на отпадъците;
 • строителство;
 • енергия;
 • сигурност;
 • образование
 • здравеопазване
 • управление

По-долу представяме списък от решения и услуги, които влизат в обсега на всеки интелигентен град в първата от посочените по-горе области, а именно „ИНТЕЛИГЕНТЕН ТРАНСПОРТ“.

Без да имаме претенции за изчерпателност в тази област решихме да включим следните решения и услуги, които бяха взети предвид в проучването:

 • Автономни превозни средства: Превозни средства, оборудвани със сензори и софтуер, които да работят сами; пълна способност за самостоятелно управление (ниво 4) се постига, когато не се очаква човешката намеса да поеме контрола по всяко време.
 • Споделяне на велосипеди: Велосипеди за обществено ползване, или в докинг центрове, или като свободно ползвани, за да осигурят алтернатива на шофирането, обществения транспорт и частната собственост на велосипеди. Тази опция може да преодолее сегмента от първа миля / последната миля, когато общественият транспорт не отнема пътуване от врата до врата.
 • Споделяне на автомобили: Достъп до краткосрочна употреба на автомобили без пълна собственост; може да бъде двупосочен (базиран на станция), еднопосочен (свободно плаващ), от място до място или частичен.
 • Ценообразуване на задръстванията: Такси за ползване на личен автомобил в определени области, по време на пиково търсене или и двете.
 • Микротранзит, базиран на търсенето: услуги за споделяне с фиксирани маршрути, фиксирани спирки или и двете, често допълващи съществуващите обществени маршрути за транзит. Алгоритмите използват историческото търсене за определяне на маршрутите, размера на превозното средство и честотата на пътуване. Може да включва опции за резервиране на места.
 • Плащане с цифров обществен транспорт: Цифрови и безконтактни платежни системи в обществения транспорт, които позволяват предплащане и по-бързо качване. Включва смарт карти и мобилни плащания.
 • Електронно обаждане (частно и обединено): поръчка в реално време на транспортиране от точка до точка чрез мобилно устройство. Обединеното електронно позвъняване включва динамично свързване на отделни пътувания със съвместими маршрути, за да се увеличи използването на превозните средства (т.е. местната оптимизация на търсенето в реално време).
 • Интегрирана мултимодална информация: информация в реално време за цената, времето и наличността на транспортни опции в много режими.
 • Интелигентни пътни сигнали: Подобряване на общия трафик чрез динамично оптимизиране на светофарите и ограничения на скоростта, водещи до по-високи средни скорости по пътищата и по-рядко спиране и връщане. Включва технологията за преференциална светлина, която дава приоритет на спешни превозни средства, обществени автобуси или и на двете.
 • Обединяване на парцелното натоварване: онлайн съвпадение на търсенето на доставки с наличното предлагане на капацитет за превоз на товари. Чрез максимално използване на превозните средства по-малкото камиони правят по-голям брой доставки.
 • Предсказуемо поддържане на транспортната инфраструктура: сензорно наблюдение на състоянието на обществения транспорт и свързаната с него инфраструктура (като релси, пътища и мостове), така че да може да се извърши предсказуема поддръжка, преди да се стигне до аварии и смущения.
 • Информация за обществения транспорт в реално време: информация в реално време за времето на пристигане и заминаване за видовете обществен транспорт, включително системи за неформални автобусни системи.
 • Пътна навигация в реално време: Навигационни инструменти в реално време за избор на маршрути за шофиране, със сигнали за строителство, заобикаляния, задръствания и аварии. До голяма степен важи за тези, които шофират сами или в кола.
 • Интелигентни шкафове за пратки: Кутии на място, където хората могат да вземат пакети, като използват индивидуални кодове за достъп, изпратени до мобилните им устройства.
 • Интелигентно паркиране: Системи, които насочват водачите директно до наличните пространства; може да повлияе на търсенето чрез променливи такси.

В следващата статия ще посочим решенията и услугите в останалите направление на интелигентния град както и основните характеристики на пазара за София интелигентен град..


Последни новини

© 2020 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image