Image

Всички новини

Приключи работният семинар в София Тех Парк

На 21.10.2020 в София Тех Парк се проведе работен семинар по предприемачество и отворени иновации. Това е първото събитие на Иновационния хъб за медийна и креативни индустрии в София, заложено в програмата за периода 2020 - 2021 г. Тази програма е разработена от Клъстер София град на знанието със съдействието на членове на клъстера и се осъществява в рамките на Проект MediaMotorEurope.

Тя е съгласувана със София Тех Парк, АИКБ и Инвестиционен съвет към БТПП, партньори в инициативата за Иновационен хъб.


Най-добрите услуги и реклама

Най-добрите услуги и реклама – текущо състояние и предизвикателства

На 21 октомври по проект MediaMotorEurope се организира уебинар, на който ще се дискутира текущото състояние и технологичните предизвикателства, с които се сблъскваме за успешна ангажираност на потребителите и ефективната програмна реклама. Ще обсъждаме какви подходи следват медиите и къде и как новите технологии могат да им помогнат да станат по-подходящи за своята аудитория, по-ангажирани и прозрачни за рекламодателите и в крайна сметка по-конкурентоспособни.


Работен семинар в София Тех Парк

На 21.10.2020 г. София Тех Парк ще се проведе работен семинар на тема "Отворени иновации в помощ на стартиращите предприятия". Семинарът ще бъде присъствен и с ограничен достъп в условията на КОВИД-19. Организира се от Клъстер София град на знанието и София Тех Парк в рамките на инициативата "Иновационен хъб за медийна и креативни индустрии". 

Иновационният хъб е инициатива на Клъстер София град на знанието по проект MediaMotorEurope, която се подкрепя от София Тех Парк, АИКБ и Съвет за иновации към БТПП.


Каква е целта на медиите по време на криза?

Медийната индустрия е силно засегната от пандемията COVID. Това е предизвикателство, което кара да преосмислим, реагираме и рестартираме нашия подход. На 20.10.2020 г. ще се провежда уебинар, който ще обсъди тази тема. Ще се задълбочим как обществото трябва да се рестартира след криза и как може да се преодолее това предизвикателство, заедно чрез иновации. Future Media Hubs си партнира със Slush, за да предоставят на стартъпите платформа за изява. Защо Slush? Slush е едно от водещите световни стартъп събития в Хелзинки, Финландия.


Блог публикации

© 2020 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image