Image

Всички новини

TechInnovation 2020 се проведе в Сингапур

TechInnovation 2020 се проведе в Сингапур

Между 7 и 11 декември, като член от европейското партньорство SmartCityTech, Клъстер София Град на Знанието взе участие в международното изложение за намиране на бизнес партньори TechInnovation 2020, организирано от IPI Сингапур.

Участието на КСГЗ бе по любезната покана на DSPValley по европейски проект European Technology for Systainability (eT4S), съвместна разработка на организации от Испания, Белгия, Дания, Полша и България.

Сингапур е островна държава с изключително ограничени ресурси. Този факт е стимулирал местните власти да организират цялата си икономика на базата на високите технологии, смарт решенията, кръговата икономика и устойчивото развитие. Затова, към момента, Сингапур е един от признатите лидери във всяка една от гореизброените области.

Осъществяването на тези цели става основно със закупуване на напреднали технологии както от частни компании, имащи бизнес в тази държава, така и от всички държавни фирми и организации. Придобиването на такива технологии става на специализирани изложения, където представители на науката и бизнеса от цял свят предлагат технологии във всички стратегически за Сингапур области. Заинтересувани организации и бизнеси от тази държава, съответно, купуват интересуващите ги технологии.

TechInnovation е точно такова изложение. На него имаше изложени над 300 представители с най-нови технологии в бизнеса, медицината, умните градове, хранителната индустрия, банковото дело и още множество сектори. Предстои седмица от срещи между изложителите и заинтересованите страни.

Изложението беше организирано изцяло онлайн. Може да видите част от презентациите тук.

За повече информация, моля посетете сайта на eT4S.

 
co funded cosme vert bg ...

Този проект е финансиран от програмата COSME на Европейския съюз, проект № COS-CLUSINT-2019-3-01-951206.
Съдържанието на тази публикация представлява само възгледите на авторите и е единствено тяхна отговорност; не може да се счита, че отразява възгледите на Европейската комисия и/или EASME или друг орган на ЕС. ЕК и Агенцията не поемат никаква отговорност за използването на информацията, която тя съдържа.

   

Блог публикации

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image