Image

Клъстер София град на знанието

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации, за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.
Чрез дейността си клъстерът подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация на София и Стратегията за цифрова трансформация на града за по-умно и по-ефективно използване на човешките и материални ресурси. 

Последни новини

Партньорска среща SmartCityTech Partnership

На 19 март 2024 г. в Антверпен, Белгия, с участието на Клъстер София град на знанието се проведе редовната среща на...

Участие в Europe, let's cooperate! 2024

Клъстер София град на знанието взе участие в десетото издание на форума за междурегионално сътрудничество „Европа, да...

ВАЖНО

 

анкета_за_нагласи.jpeg

АНКЕТА 2024 г.

Проучване на нагласите на членовете и партньорите на Клъстер София град на знанието за участие в съвместни инициативи и проекти за град София!

Партньори

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image