Image

Блог публикации

Интелигентен град 4.0

През м. март 2021 г., преди повече от година, изследователите от ESI ThoughtLab публикуваха резултати от проучването си Smart City Solutions for a Riskier World. Именно тези резултати  ние използвахме за нуждите на проект Skills4Cities, чиято основна цел е да предложи нов модел за надграждане на компетенциите, необхдими в управлението на проекти за интелигентни градове. Проучването ни даде солидни данни и отговори на въпроса, как и кои градове чрез дигитална трансформация стават "Интелигентни градове 4.0". Направено от сериозен екип от 30 икономисти и експерти на базата на анкета с 167 градски лидери от 82 страни, проучването ни информира и ни даде оценка за въздействието на технологичните, икономическите и демографските промени върху градовете.


Smart Burgas - казус на проект за интелигентен град в България

Статията е вдъхновена от проекта Skills4Cities, който клъстерът изпълнява в партньорство с пет други европейски организации. Става въпрос за платформата за интелигентен град Бургас, която е добра практика за създаване на интелигентни градове и казус за проекти за интелигентни градове. Случаят с Бургас, вторият по големина град на българското Черноморие, се основава на повече от 8 години история, когато е било поставено начало на възприемането и развитието на тази концепция в морския град.

Информацията за този казус е почерпена от официалния сайт на Smart Burgas.


Проекти за битка с климатичните промени

Двама от членовете на клъстера Клуб за управление на знания, иновации и стратегии (КУЗИС) и Фондация Евро-перспективи реализират проекти пряко произтичащи от 2030 Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) на ООН.

И двата проекта са свързани с ролята и положителното въздействие, което може да играе бизнеса, предприемачеството и образованието в битката с климатичните промени и за запазване на биоразнообразието.

През последните 50 години светът се трансформира от взрив на световната търговия, потребление, нарастване на населението и масова урбанизация.


Представяне на резултатите на Проект MediaMotor Europe

След 28 месеца усилена и вдъхновена работа от проектните екипи на 7 партньорски организации (VRTMedia City BergenTHERMI S.ACluster Sofia  Knowledge CityAthens Technology CenterFasttrack Ventures и F6S) 30.04.2022 г. приключи проекта MediaMotor Europe (ММЕ), съфинансиран от Програма Хоризонт 2020. Днес, на 20.06.2022 г.  резултатите от този проект ще бъдат демонстрирани и защитени пред експертите на Европейската комисия.

Какви резултати постигнахме за да ги представим днес пред експертите?


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image