Image

Блог публикации

Пазарът на София Интелигентен град - Част 3

Екип на Клъстер София град на знанието

Следва Част 3 на публикацията "Пазарът на София Интелигентен град".

При допитване от Института Маккензи до жителите на 25 големи градове бе установен факта, че една пета от тези градове са далече от модела на интелигентните градове. Обичайните проблеми на такива градове, елементи от които могат лесно да бъдат идентифицирани и в гр. София са:


Пазарът на София Интелигентен град - Част 1

Екип Клъстер София град на знанието

В края на 2019 г. завърши проучването, което Клъстер София град на знанието направи с цел уточняване характеристиките на т.нар. пазар на София интелигентен град. В няколко последователни статии ще представим основните резултати от това проучване като се надяваме така да подпомогнем "пътната карта" за София Интелигентен град и да изясним разликата в теорията и практиката между „цифрова трансформация“ и „интелигентен град“ .


Пазарът на София Интелигентен град - Част 2

Екип Клъстер София град на знанието

В продължение на Част 1 на публикацията „Пазарът на София Интелигентен град“ в настоящата кратка статия представяме следващите няколко проучени области на София Интелигентен град, в които разглеждаме списъка на интелигентни решения и услуги. Започваме с „ИНТЕЛИГЕНТНО ВиК“, област която поради проблемитe с водоснабдяването на град Перник стана център на засилен обществен интерес.  


Да стъпиш накриво

Димитър Христов - Клъстер София град на знанието

Накриво стъпват тези, които недовиждат или вървят с гордо вдигнати глави. Още по-накриво стъпват тези, които недочуват сигналите за пропаднал път. От Клъстер София град на знанието отдавна „надуваме свирката“ и предупреждаваме - умните градове идват, настъпват неизбежно и Община София трябва да е готова да поведе този процес, а не да го следва. Защото както в Европа така и по света вече е натрупан сериозен опит, защото грешките са идентифицирани и известни и защото технологиите са достигнали адекватно ниво.


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.