Image

MediaMotorEurope

Иновационен хъб София

Семинар за медийни и креативни индустрии

Семинар за медийни и креативни индустрии

На 5 декември 2023 г. Клъстер София Града на знанието проведе семинар за таланти и компетенции в медиите и творческите индустрии.

В края на миналия век творческите индустрии се превърнаха в стратегически двигател за растеж, за създаване на нови работни места и за укрепване на културата на обществата в развитите страни. Приносът на тези индустрии към БВП на повечето европейски страни неизменно е между 2% и 5%, а ролята им за създаването на предприемачество в Европа е една от най-значимите. Несъмнено знанията, уменията и способностите на предприемачите в тези отрасли играят изключително важна роля за икономическия растеж и просперитета на обществото.

Целта на семинара беше да представи част от постиженията на проект XD Media HUB, представен от Милена Колева от Клъстер София Град на знанието, както и да запознае аудиторията с последните новини, свързани с развитието на тази индустрия в страната. През последните три години Клъстер София Град на знанието участва в няколко проекта, пряко свързани с изграждането на компетентностна рамка и съответно в разработката на профили за редица професионални роли на пазара на труда, включително на социални, медийни и креативни предприемачи; на ръководители на проекти, консултанти и специалисти за умни градове; на работещите в търговията на дребно и др.

Над 45 представители на индустрията, експерти, ментори и предприемачи взеха участие в семинара с модератор Вяра Ганчева от БАН и изслушаха с интерес, Евгений Иванов от Асоциация Радар, Светлана Ломева от Асоциация за развитие на София, Ива Бояджиева от Pensoft Publishing, Милена Ташева от издателство СИЕЛА и Стоян Стоянов от агенция ProWay.

Малко преди семинара се проведе фокус група с участието на експерти от клъстера, както и на гости като Пламен Димитров от People & Development Consulting Group, Health & Wealth Ltd., Владимир Томов от Съвет по инвестиции към БТПП и Методика Тарловска от Столична община, отдел „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“.

Семинарът завърши с нетуъркинг събитие в LARGO di Serdika bar&diner.

Снимка от зала Кеплер

 E.jpeg

S.jpeg

Pensoft.jpeg

I.jpeg

  v.jpeg

 Фокус група в зала Супернова

 Focus_group.jpeg

Нетуъркинг в LARGO di Serdika bar&diner

Networking.jpeg


© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.