Image

MediaMotorEurope

Иновационен хъб София

Въпроси и отговори по акселераторската програма на MediaMotor Europe

След стартиране на първата акселераторска програма по Проект MediaMotor Europe се оформиха въпроси, които може да бъдат зададени от следните заинтересовани от участието си в този проект страни:

  1. Високотехнологични стартъпи / скейлъпи
  2. Организации и компании от медийната и креативната индустрии
  3. Инвеститори, заинтересовани от инвестиране във високотехнологичния сектор
  4. Ментори с опит от работа със стартъпи и скейлъпи

В подкрепа на високотехнологичните европейски иноватори в медийната индустрия

MediaMotorEurope (MME), нов проект, съфинансиран от програмата „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия, ще подпомогне високотехнологични европейски иноватори с потенциал за решаване на предизвикателствата в медийната индустрия като чрез специална акселераторска програма и пакет услуги им бъде оказана сериозна подкрепа за тяхното бизнес развитие. MМE ще създаде силна екосистема от значими играчи в медийната и креативните индустрии: ментори, компании, инвеститори, медии, журналисти и акселератори.


Отворена покана 1

Вие сте високотехнологичен предприемач, който предлага иновативни решения за креативната и медийната индустрии?

Кандидатствайте за MediaMotorEurope!

Обявена е програма по Проект MediaMotorEurope (MME), подкрепена от Startup Europe, по която се търсят 20 европейски иновативни стартъпи / скейлъпи, които имат сериозен потенциал в областта на високите технологии.

По-конкретно се очаква кандидатите да предлагат технологични решения за креативната и медийната индустрии.


Стартира проектът MediaMotorEurope!

В началото на 2020 г. започна реализацията на международен проект MediaMotor Europe, финансиран по Хоризонт 2020, в който България участва чрез Клъстер София град на знанието. За реализация му към клъстера е сформиран екип. ММЕ ще стимулира разработването и внедряването на технологични решения за медийната индустрия в Европа и ще подкрепи група стартиращи и бързо развиващи се иновативни предприятия. За целта в България, Гърция, Белгия и Норвегия ще бъдат създадени четири иновационни хъба.


© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.