Image

MediaMotorEurope

Иновационен хъб София

Отворена покана 1

Вие сте високотехнологичен предприемач, който предлага иновативни решения за креативната и медийната индустрии?

Кандидатствайте за MediaMotorEurope!

Обявена е програма по Проект MediaMotorEurope (MME), подкрепена от Startup Europe, по която се търсят 20 европейски иновативни стартъпи / скейлъпи, които имат сериозен потенциал в областта на високите технологии.

По-конкретно се очаква кандидатите да предлагат технологични решения за креативната и медийната индустрии.


Стартира проектът MediaMotorEurope!

В началото на 2020 г. започна реализацията на международен проект MediaMotor Europe, финансиран по Хоризонт 2020, в който България участва чрез Клъстер София град на знанието. За реализация му към клъстера е сформиран екип. ММЕ ще стимулира разработването и внедряването на технологични решения за медийната индустрия в Европа и ще подкрепи група стартиращи и бързо развиващи се иновативни предприятия. За целта в България, Гърция, Белгия и Норвегия ще бъдат създадени четири иновационни хъба.


В подкрепа на високотехнологичните европейски иноватори в медийната индустрия

MediaMotorEurope (MME), нов проект, съфинансиран от програмата „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия, ще подпомогне високотехнологични европейски иноватори с потенциал за решаване на предизвикателствата в медийната индустрия като чрез специална акселераторска програма и пакет услуги им бъде оказана сериозна подкрепа за тяхното бизнес развитие. MМE ще създаде силна екосистема от значими играчи в медийната и креативните индустрии: ментори, компании, инвеститори, медии, журналисти и акселератори.


© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image