Image

MediaMotorEurope

Иновационен хъб София

Отворена покана 2

Вие сте високотехнологичен предприемач, който предлага иновативни решения за креативната и медийната индустрии?

Кандидатствайте за MediaMotorEurope!

Обявена е програма по Проект MediaMotorEurope (MME), подкрепена от Startup Europe, по която се търсят 20 европейски иновативни стартъпи / скейлъпи, които имат сериозен потенциал в областта на високите технологии.

По-конкретно се очаква кандидатите да предлагат технологични решения за креативната и медийната индустрии.


Български стартъпи в MediaMotor Europe

Поканата от 17 юли 2020 г. за включване на стартъпи/скейлъпи в първата 6-месечна акселераторска програма на Проект Media Motor Europe привлече 145 фирми от над 30 страни, като 86 от тях успяха да финализират и да изпратят своите формуляри за оценка. На 20 август ще стане ясно кои от тях ще получат безплатен пакет услуги в подкрепа на бизнес развитието им.

От България кандидатстваха осем перспективни стартъпи. По-долу са представени резюмета на техните технологични решения: 


Резултати от кандидатстването по Отворена покана 1

Приключи оценката на заявленията, подадени от стартъпи и скейлъпи от цяла Европа по първата покана на Media Motor Europe. От подадените 86 заявления от 30 държави в акселераторската шестмесечна програма се включиха 20 стартъпа от 14 държави, сред които и от България. В помощ на програмата, която ще стартира в началото на месец септември 2020 г. ще бъде международна група от професионални ментори и експерти. Програмата ще се реализира от 4 иновационни хъба на медийната и креативните идустрии в България (София), Норвегия (Берген), Гърция (Солун) и Белгия (Брюксел), работещи в мрежа.  


Приключи кандидатстването в Отворена покана 1

На 17 юли 2020 г. беше затворена поканата за набиране на предложения от стартъпи/скейлъпи за включване в първата 6-месечна акселераторска програма на Проект Media Motor Europe, който се изпълнява с участие на Клъстер София град на знанието. Както вече беше съобщено, този проект се реализира в рамките на Startup Europe, една инициатива на Европейската комисия.

Какви са резултатите на този етап?

Общо 145 стартъпи/скейлъпи от над 30 страни се отзоваха на поканата и стартираха попълването на своите заявления за участие.


© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.