Image

MediaMotorEurope

Иновационен хъб София

Резултати от кандидатстването по Отворена покана 1

Приключи оценката на заявленията, подадени от стартъпи и скейлъпи от цяла Европа по първата покана на Media Motor Europe. От подадените 86 заявления от 30 държави в акселераторската шестмесечна програма се включиха 20 стартъпа от 14 държави, сред които и от България. В помощ на програмата, която ще стартира в началото на месец септември 2020 г. ще бъде международна група от професионални ментори и експерти. Програмата ще се реализира от 4 иновационни хъба на медийната и креативните идустрии в България (София), Норвегия (Берген), Гърция (Солун) и Белгия (Брюксел), работещи в мрежа.  


Приключи кандидатстването в Отворена покана 1

На 17 юли 2020 г. беше затворена поканата за набиране на предложения от стартъпи/скейлъпи за включване в първата 6-месечна акселераторска програма на Проект Media Motor Europe, който се изпълнява с участие на Клъстер София град на знанието. Както вече беше съобщено, този проект се реализира в рамките на Startup Europe, една инициатива на Европейската комисия.

Какви са резултатите на този етап?

Общо 145 стартъпи/скейлъпи от над 30 страни се отзоваха на поканата и стартираха попълването на своите заявления за участие.


Български стартъпи в MediaMotor Europe

Поканата от 17 юли 2020 г. за включване на стартъпи/скейлъпи в първата 6-месечна акселераторска програма на Проект Media Motor Europe привлече 145 фирми от над 30 страни, като 86 от тях успяха да финализират и да изпратят своите формуляри за оценка. На 20 август ще стане ясно кои от тях ще получат безплатен пакет услуги в подкрепа на бизнес развитието им.

От България кандидатстваха осем перспективни стартъпи. По-долу са представени резюмета на техните технологични решения: 


Въпроси и отговори по акселераторската програма на MediaMotor Europe

След стартиране на първата акселераторска програма по Проект MediaMotor Europe се оформиха въпроси, които може да бъдат зададени от следните заинтересовани от участието си в този проект страни:

  1. Високотехнологични стартъпи / скейлъпи
  2. Организации и компании от медийната и креативната индустрии
  3. Инвеститори, заинтересовани от инвестиране във високотехнологичния сектор
  4. Ментори с опит от работа със стартъпи и скейлъпи

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image