Image

Всички новини

Участие в конференция Clusters Meet Regions

Клъстер София град на знанието имаше удоволствието на 13-15 септември да участва на едно професионално събитие в гр. Бургас - конференцията "Clusters Meet Regions", организирана в сътрудничество с Европейската комисия.

Събитието събра експерти, бизнес лидери, академични представители и политически фигури от различни страни, за да обсъдят възможностите за устойчиво развитие и иновации в ИКТ сектора.

Конференцията предостави платформа за обмен на идеи и практики, като особено внимание беше обърнато на зелената трансформация и кръговата икономика.


Подписа се споразумение с INOVA-RIA, Португалия

Преди броени дни на 11.09.2023 г. бе подписано споразумение за сътрудничество между Клъстер София град на знанието и INOVA-RIA - Associação de Empresas para uma Rede de Inovação em Aveiro.

INOVA-RIA е иновационна мрежа, клъстерна организация, регистрирана в Португалия с мисия да консолидира и развие клъстер за информационни и комуникационни технологии и електроника, съсредоточен в региона на Авейро. Клъстерът има за цел да насърчава иновациите и сътрудничеството между своите членове с изследователски и технологични организации и с академичните среди,


Световен конгрес Smart City Expo

Клъстер София град на знанието ще има свой представител на водещото световно събитие за интелигентни градове Световният конгрес Smart City Expo

Участвайте и вие в Световният конгрес Smart City Expoнай-голямото и влиятелно събитие в света за интелигентни технологии и градски иновации. Все още можете да решите как да участвате - като посетител, изложител, участник в панелите или онлайн. В продължение на три дни от 7-ми до 9-ти ноември Барселона се превръща в глобален център, където ръководители, политици, представители на градове и научни работници от цял свят ще се срещнат, за да обменят информация, решения и виждания за бъдещето на градовете.


Международна среща на клъстерите в Бургас

Клъстер София град на знанието ще вземе участие със свои представители в конференцията „Клъстерите срещат регионите“ на 13-15 септември 2023 г. в Бургас, България.

Събитието се организира от Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (ECCP), от името на Европейската комисия и в партньорство с Consulting Cluster Veritas и ICT Cluster Burgas, и с подкрепата на Община Бургас. Конференцията в Бургас е деветото от поредицата на ECCP, която се провежда в няколко европейски страни.

Темата на конференцията е „Засилване на междусекторното и трансрегионалното сътрудничество”.


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.