Image

Всички новини

Резултати от кандидатстването по Отворена покана 2

Приключи оценката на заявленията, подадени от стартъпи и скейлъпи от цяла Европа по втората покана на Media Motor Europe. От подадените 84 заявления от 29 държави в първата акселераторска шестмесечна програма се включиха 21 стартъпа от 14 държави, сред които и от България. В помощ на програмата, която ще стартира в началото на месец януари 2021 г., ще бъде международна група от професионални ментори и експерти.


Възможност за финансиране от ЕС за малки онлайн медии

Преди няколко дни Европейската комисия обяви покана за представяне на предложения с цел подкрепа на стратегията на ЕС за справяне с дезинформацията и допълване на дейностите на Европейската обсерватория за цифрови медии (EDMO) чрез предоставяне на финансиране на специфични изследователски проекти за борба с дезинформацията. Краен срок за подаване на предложенията е 30 ноември 2020 г.


Цифрова трансформация-бизнес, образование, наука

Клъстер София град на знанието е съорганизатор на Научна конференция "Цифрова трансформация - бизнес, образование, наука, която се организира от Международно висше бизнес училище и ще се проведе във виртуална среда на 27 ноември 2020 г. 

Конференцията трябваше да се проведе през месец март в модерната зала на Международно бизнес училще, но във връзка с мерките по ограничаване на разпространението на COVID-19 беше отложена. 


КСГЗ ще координира проект по ЕРАЗЪМ+

На 2 ноември 2020 г. стартира проект Smart Skills for Smarter Cities (Skills4Cities), в който Клъстер София град на знанието като водеща организация си сътрудничи с 5 партньорски организации от България, Испания, Австрия, Румъния и Гърция.

Проектът се финансира от програма ЕРАЗЪМ+, ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение.


Блог публикации

© 2021 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image