Image

Всички новини

Конференция Дигитална София - умния град

Клъстер София град на знанието е институционален партньор на „DIGITAL SOFIA – УМНИЯТ ГРАД: ОТГОВОРНИ И УСТОЙЧИВИ РЕШЕНИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, конференция, която се организира от Столична община (СО), Столична общинска агенция за приватизации и инвестиции (СОАПИ) и Фондация “Дигитална България” като част от WEBIT IMPACT FORUM - Summer Edition

Конференцията ще се проведе на 28 Юни 2023 г. 10:30 до 14:15 часа в Зала 3.2 на НДК, гр. София като паралелно събитие и част от Webit Impact Forum 2023. Чрез това събитие се преследват следните задачи:  


Приключи Общото събрание на Клъстер София град на знанието

На 7 юни т.г. беше проведено Общо отчетно-изборно събрание на Клъстер София град на знанието. Участваха представители на 33 от общо 49 редовни членове, с което бе осигурен кворум и бяха гласувани следните по-важни решения:
 
1. Приети бяха докладите на УС и КС и плана и бюджета за 2023 г. във вида, в който бяха предварително подготвени и съгласувани. 
2. Въведени бяха следните промени и допълнения в Устава:
  • за член на УС вече може да бъде избирано само лице, което е официален представител на съответната организация (член).

Приключи онлайн информационна среща с бизнеса

С участието на представители на 30 фирми днес в 12.20 ч.  приключи онлайн информационна среща, организирана от Клъстер София град на знанието (КСГЗ) и Българска браншова камара - машиностроене (ББКМ).

Срещата се проведе с участието на Виолин Ненов, Председател на ББКМ, който е член на Комитета за наблюдение на ПКИП 2021-2027 от името на АИКБ и има богат опит в подготовката и реализацията на проекти, съфинансирани по Оперативните програми и Димитър Христов, който е председател на УС на КСГЗ в ролята си на модератор.


Годишнина от смъртта на Марионела Симова

На 6-ти юни 2023 г. се навършват две години от кончината на нашата любима колежка Марионела Симова. Тя ни напусна внезапно едва навършила 50 години. Без нейните усилия и доброволен труд Клъстер София град на знанието нямаше да може да изгради своя административен капацитет и да функционира като устойчива организация. Марионела остава завинаги в сърцата на близките си и на всички нас, които сме имали възможността да я познаваме и да работим с нея. Поклон пред паметта й! Винаги ще си спомняме за нейната интелигентност, съпричастност и човешка доброта. 

От колегите и приятелите от Клъстер София град на знанието


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image