Image

Всички новини

Финансови инструменти за енергийна ефективност и ВЕИ

В конферентната зала на БТПП се проведе семинар с уебинар на тема "Финансови инструменти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници". Своите финансови инструменти представиха фондове, банки, застрахователни институции и компании с успешни практики. Събитието, бе организирано от нашите партньори от Съвета по инвестиции към БТПП, а спонсор бе 4S4 Group. Обобщена информация и достъп до направените презентации е осигурена по-долу:


Добре дошли на новите членове

В периода декември 2022 - януари 2023 г. към общността на Клъстер София град на знанието се присъединиха 10 нови организации. Това са малки и средни фирми, стартъпи, неправителствена организация и координационно звено на БАН, които припознават стратегията и целите на клъстера и смятат, че "знанието" е в основата на икономическото развитие. Вярваме, че те споделят и главното мото на клъстера "да променяме за добро екосистемата на града докато правим бизнес в него". Всички те са част от веригата на стойността, която трансформира информацията в знания и знанието в иновации в полза на града. Приветстваме с "добре дошили" следните нови поддръжници на клъстера:


Стартирахме нов проект - Go Green

От началото на тази година Клъстер София Град на знанието заедно с още 5 партньорски организации от ЕС стартираха нов проект по Еразъм+. Проектът е логично продължение на други проекти за зелена и кръгова икономика, в които клъстерът е участвал досега. Такива проекти бяха:


Анкета за ангажираността на персонала към зелените политики

От стартирането на проекта Collective Innovation to Fight Climate Change до настоящият момент партньорите по проекта правят проучвания, за да разберат възгледите и опита на всички заинтересовани лица, участващи в борбата на бизнеса с изменението на климата. Най-новото ни проучване има за цел да предостави общ преглед на възприетите от мениджърите в МСП и предприемачите практики за участие на техните служители в този процес и поведението на самите работещи в търсенето на устойчивост. Ще ни помогнете с тази кратка АНКЕТА!


Блог публикации

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image