Image

Всички новини

Покана за Годишно Общо събрание на КСГЗ на 7 юни 2023 г.

Управителния съвет на „КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО“ (КСГЗ), с код по БУЛСТАТ 177131294, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, п. к. 1000, ул. „Цар Калоян“ № 8,ет. 3, на основание на чл.20 от Устава свиква Отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе  на 07.06.2023 г. от 11:00 ч. в гр. София, на адрес: ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 4, със следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на годишен отчет за дейността на сдружение КСГЗ за 2022 г.
  2. Приемане на ГФО на сдружение КСГЗ за 2022 г.

Покана за конференция Digital Communities Summit

Клъстер София Град на знанието kани експерти в областта на интелигентните градове от бизнеса и общините на конференцията Digital Communities Summit в Португалия. Тя се организира от нашите португалски партньори от INOVA-RIA - Асоциация на компаниите за мрежа за иновации в Авейро.

INOVA-RIA е организация с нестопанска цел, чиято цел е създаване и консолидиране на клъстер в областта на ИКТ и електрониката, съсредоточен в региона Авейро в Португалия. Основана през 2003 г., сега организацията празнува своята 20-та годишнина и конференцията е част от това честване. 


Фокус група в София по дигитални умения в търовията на дребно

В рамките на проекта Digiskill-retail Клъстер София град на знанието проведе на 25 април фокус група с участието на обучители, преподаватели от образователни институции и учители от професионални училища и HR мениджъри от компании за търговия на дребно с цел да бъдат обсъдени и валидирани резултатите от казусите, генерирани малко по-рано като база за разработването на Компетентностна рамка за дигитални умения в търгвията на дребно. Тази рамка е предназначена да задоволи потребностите на бизнеса, образованието и обучението в сектора на търговията на дребно.


Новини от БАН

За трета поредна година Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската академия на науките организират „Наука за бизнес“, на което представят най-интересните иновации и разработки на Академията, готови да се превърнат в успешен бизнес. 

Събитието ще се състои на 27 април от 10.00 часа в Интер Експо Център. 

Ще бъдат показани презентации и експо зона, в която участниците ще се запознаят с първия в България водороден електромобил, нова сензорна технология за сеизмично-активни райони, устройство за рехабилитация на пръсти на ръка след инсулт, учебни роботи MAXIBOT и BABYBOT за деца със специални потребности, иновативни дронове и много други.


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.