Image

Обяви

Обява за работа

Обява за работа

Във връзка с изпълнение на Компонент 1, Дейност 1: Създаване и ресурсно обезпечение на административното тяло на клъстера по проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“, Клъстер София град на знанието търси да назначи за срок от 17 месеца следните експерти:

При проявен интерес от Ваша страна, моля изпратете професионална автобиография и документи, доказващи образование, предишен опит, квалификации и др. по Ваша преценка. Документи се подават единствено по електронна поща, на e-mail адрес: office[at]knowledgesofia.eu.

Срокът за подаване на документи е 15.12.2017 г., 17.00 ч.

Само предварително одобрените кандидати ще бъдат поканени на разговор. Поверителността на Вашите данни е гарантирана.


Иновационен хъб София

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image