Image

СОФИЯ - град на знанието

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации, за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.
Чрез дейността си клъстерът ще подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация и по-ефективното използване на човешките и материални ресурси на града за развиване на "икономика на знанието" в град София.

Последни новини

Покана към експерти по Метаданни и Изкуствен интелект

Публикуваме информация, която може да е интересна на нашите членове, за стартиращите фирми, с които работим по проекта...

Възможност за IoT стартъпи - Тайван

TAcc+ International Program търси за акселераторската си програма за 2021 г. десет стартъпа, които се интересуват от...

Важно

MediaMotorEurope site 02 2

Приключи подаването на кандидатури за акселератор по Покана No 2. Следете тук за актуални новини.

Партньори

© 2021 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image