Image

Град на знанието

В книгата "Знания и градове: подходи, опит и перспективи" Ф. Карило описва шестдесет и пет инициативи на бизнеса за създаване на градове на знанието по целия свят. Пример за град  знанието е Барселона, получил през 2009 г. най-голямата награда Knowledge Metropolis. Други градове с огромен напредък в градското, икономическото и социалното си развитие , постигнато благодарение на сътрудничеството си с бизнеса с фокус върху знанието са Дъблин, Манчестър и Мелбърн, а през 2015 година и Виена.

София и в момента е различим център на знанията и иновациите, както на национално, така и на регионално и европейско ниво


© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.