Image

За клъстера

Експертен съвет

Експертен съвет

Експертният съветът се състои от експертни групи по отделни области на знанието. Членовете на тези групи са водещи експерти, консултанти, практици и визионери от бизнеса, университетите и науката. Ролята им е да очертават перспективите и предизвикателствата в градските решения и да предлагат клъстерни политики, инициативи и бизнес модели, способстващи за превръщане на столицата в интелигентен град. Групите функционират на доброволен принцип и са помощни органи на клъстерната организация със съветнически функции, но и могат да изпълняват и конкретни вътрешни и външни поръчки на пазарен принцип. 

Към клъстера към момента функционират следните експертни групи:

Експертна група "Архитектура и интелигентна урбанистика"

  1. арх. Белин Молов
  2. арх. Йорданка Георгиева
  3. арх. Димитър Кокаланов

Експертна група "Социални и бизнес модели за градско развитие"

  1. Борис Дишев
  2. Димитър Христов
  3. Вихра Андонова

Експертна група "Образование и професионално обучение за интелигентен град"

  1. Деан Пушкаров
  2. Магдалена Иванова
  3. Антоанета Кирова

 

 


© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.