Image

Блог публикации

Бъдеща грамотност за зелена икономика

Димитър Христов

Неотдавна, по повод излизането на Orientation Guide for Development of Green Skills, разработен от нас по Проект Go Green, трябваше да помисля и напиша малко „мъдри мисли“ за бъдещата грамотност като важна спойка за създаване на зелена икономика или по-конкретно за развиване на т.н. „зелени умения“ .

Нека обаче да не реагираме отрицателно на усещането ни за прекомерност когато пишем по "зелената тема", защото фокусът ни тук основно е върху бъдещата грамотностEuropean Centre for the Development of Vocational Training (Cedefob) дефинира зелените умения като знания, способности, ценности и нагласи, необходими за живот, развитие и подкрепа на устойчиво и ресурсно ефективно общество.


Присъедининете се към Future Media Hubs?

Ако сте иновативна медийна компания, която работи в медийното пространство на България, но желае да разшири своята екосистема, ще бъде полезно да се запознаете с дейността на мрежата Future Media Hubs (FMH) и да станете част от нея!

Смятаме, че тя е мястото, където се генерират идеи, проекти и нови възможности за сътрудничество между медийните компании в Европа.

Защо Future Media Hubs? Един от резултатите на успешния проект MediaMotor Europe (2020-2022), в който Cluster Sofia Knowledge City взе участие и който приключи преди повече от една година, беше създаване на предпоставки за по-силна и по-разнообразна европейска екосистема за медийни иновации.


Отзвук от интервюта с преподаватели

Проектът Digiskill-retail, който Клъстер София град на знанието изпълнява съвместно с Central Office for Vocational Training in Retail eV (Германия), BCS Koolitus AS (Естония) и IDEC (Гърция), подготвя учебни материали и курсове за повишаване на цифровите компетенции и умения на работещите в сектора на търговията на дребно. Разработват се материали в подкрепа на обучителите в този сектор. 

В тази връзка проведохме интервюта с група преподаватели от училища и центрове за професионално обучение. Ето няколко избрани въпроси и отговори, които ще представляват интерес за работещите в тази област.


Цифров образователен пакет по проект Дегребе

Клъстер София град на знанието съвместно с партньорски организации от пет европейски държави изпълнява проект DegrebeВ напреднала фаза е подготвката на Цифров образователен пакет (Digital Educational Package - DEP) за обучители и стажанти (студенти, млади служители) от селскостопанския сектор. В пакета са включени следните елементи:


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image