Image

Блог публикации

Представяне на резултатите на Проект MediaMotor Europe

След 28 месеца усилена и вдъхновена работа от проектните екипи на 7 партньорски организации (VRTMedia City BergenTHERMI S.ACluster Sofia  Knowledge CityAthens Technology CenterFasttrack Ventures и F6S) 30.04.2022 г. приключи проекта MediaMotor Europe (ММЕ), съфинансиран от Програма Хоризонт 2020. Днес, на 20.06.2022 г.  резултатите от този проект ще бъдат демонстрирани и защитени пред експертите на Европейската комисия.

Какви резултати постигнахме за да ги представим днес пред експертите?


Дизайн мислене за ментори

Димитър Христов - КУЗИС

Тази кратка статия е посветена на менторите по социално предприемачество, които са целева група на проекта i2Sustain, в който участва KУЗИС  - активен член на клъстера. КУЗИС заедно с европейските си партньори  е подкрепен и от клъстера и неговата международна мрежа от ментори. Отношенията между социалните предприемачи и техните ментори обикновено са динамични, лични и често емоционални. Затова и решението на един социален предприемач да си определи конкретен ментор, който да му помогне в началната фаза на развитие на бизнес идеята, представлява сериозно предизвикателство.


Професионалисти за интелигентен град - 3 част

Както беше посочено в предишната статия, в резултат на изпълнението на Проект Skills4Cities стигнахме до извод, че три професии са особено важни за справяне с предизвикателствата при реализиране на проекти за интелигентни градове (Smart Cities) и те са:

  • Разработчик на проекти за интелигентни градове 
  • Мениджър на проекти за интелигентни градове 
  • Съветник (консултант) на проекти за интелигентни градове

Тази трета поредна статия е за втората от посочените по-горе професионални роли, Мениджър на проекти за интелигентни градове (МП).


Професионалисти за интелигентен град - 2 част

Димитър Христов

Това е втората от общо четири поредни статии на тема професионалните роли (професии), от които умните градове се нуждаят в най-голяма степен, които започнах в началото на м. ноември 2021 г. В резултат на изпълнението на Проект  Skills4Cities стигнахме до извода, че следните три професии са най-важни за превръщането на градовете в интелигентни градове:

  • Разработчик на проети за интелигентни градове
  • Мениджър на проекти за интелигентни градове
  • Съветник (консултант) на проекти за интелигентни градове.

Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.