Image

Блог публикации

Пазарът на София Интелигентен град - Част 4

Пазарът на София Интелигентен град - Част 4

Екип на Клъстер София град на знанието

Какво показа проучването на пазара на София - Интелигентен град?

В София живее и работи 18,8% от цялото население на страната и този процент непрекъснато нараства.

Градът допринася с около 40% от брутния вътрешен продукт, но неговите нива остават значително по-ниски в сравнение с градове като Варшава, Букурещ и Загреб, въпреки динамичната аутсорсинг индустрия. София отделя 85% от всички аутсорсинг работници в България, обслужвайки такива компании като AIG, IBM и Cisco.

Икономиката на града се формира основно от информационни технологии, бизнес услуги, туризъм, финансови услуги, научно-изследователска и развойна дейност, фармация, строителство, транспорт и логистика, като основната специализация на града е в сферата на информационните технологии, бизнес услугите и туризма. Тези сектори показват достатъчна наситеност на компании и други заинтересовани страни, повишено взаимодействие между участниците на пазара, критична маса на приходи и печалба и добри предпоставки за развитие. Затова, те са определeни като даващи най-много възможности за развитие на града. Строителството, транспорта и логистиката пък имат по-ниска добавена стойност, но са с голям обем.  Ръководството на Столична община, в различни свои изяви заявява, че визията, към която градът се стреми е „развитието на София като зелен град”, което е свързано с осигуряване на по-добро качество на въздуха, намаляване на шума, опазване на околната среда и пестене на енергия. Затова, фокусът на Столична община е поставен върху извършването на дейности по модернизирането на градския транспорт, строителството на метрото, реновирането на улиците, намаляването на трафика, ефективното улично осветление, системната грижа за парковете, обогатяването с нова зеленина и модерното управление на отпадъците.

Пазарът на София интелигентен град

Като се вземат предвид оценката на общите тенденции, данните от анализа (макар, че липсва конкретна статистическа информация) и се направят необходимите интерпретации и приближения на тези данни по някои общи бизнес показатели излиза, че размерът на пазара на София интелигентен град е в интервала между 1 и 3 млрд. лева за 2018 г., обхващайки всички приложения на интелигентните градове с потенциал да достигне обем от 2 до 4 млрд. лева за 2025 г. Мнението ни обаче е, че този пазар е все още „дремещ“ и за да бъде „събуден“ са необходими конкретни стимулиращи действия от страна на градските власти. Става дума не за изкуствено въвеждане на технологични решения в различните области на интелигентния град под въздействието на предлагането на решения и услуги от технологичните компании, а за информирано поощряване на потребностите на гражданите и гостите на града за по-лесен и удобен живот и пребиваване.

Какви са общите тенденции и кои са основните пазарни играчи, които играят съществена роля във формирането на пазара на интелигентните градове?

Създаването на интелигентни градове е цялостна политико-стратегическа иновационна програма, която може да формира пазарно търсене и да „тегли пазара“ в съответствие с технологичните мегатенденции, които ще доминират през следващите години:

  • безплатен високоскоростен безжичен достъп;
  • систематично използване на социални мрежи и облачни изчисления;
  • преминаване към "мобилно" правителство;
  • големи данни и използване на сензори;
  • прилагане на различни умни устройства като част от Интернет на нещата;
  • цялостна ИТ сигурност за интелигентните мрежи и приложения.

Пазарът на решенията за интелигентни градове се разраства навсякъде, движен непрекъснато от тези технологични мегатенденции, както и от демографските промени, недостига на ресурси и изменението на климата.  Съответно, глобалният пазар на интелигентни градове е оценен на $ 517 629 милиона през 2017 г. и се очаква да достигне $ 2 402 121 милиона до 2025 г., регистрирайки комбиниран годишен темп на растеж от 21,28% от 2018 до 2025 година, по данни на Allied Market Research. Сегментът на интелигентната инфраструктура доминира в общия пазарен дял на интелигентните градове през 2018 г. поради приоритетното приемане на решения за сигурност и транспорт сред потребителите. Освен това, се очаква интелигентната енергия да достигне най-високия темп на растеж през прогнозния период до 2025 година.

Водещите играчи?

Развитието на интелигентните градове води до възникването на нови услуги и на нови бизнес перспективи. Съответно, компании от различни типове са разбрали, че това е възможност, която си струва да се използва. Големите световни играчи като Cisco, Siemens, IBM, SAP и други вече пуснаха свои собствени решения - например Платформата Siemens City Intelligence Platform и Програмата Smarter Cities на IBМ. Също така, на пазара на интелигентните градове се наблюдава навлизане на играчи от други индустрии: енергийни компании като Innogy (част от RWE) и EON, АВВ, компании за недвижими имоти като CBRE Group и Bilfinger Real Estate, и автомобилни компании като Volkswagen, Daimler и Tesla.  Редица иновативни стартиращи предприятия също помагат за оформянето на индустрията, фокусирайки се върху пропуски в продуктовото портфолио на по-големите доставчици, за да предоставят решения на градовете - от интелигентно паркиране и интелигентно градско планиране до интелигентно образование и цифрови решения в общността.

Не малко от посочените по-горе глобални компании присъстват както в България така и в град София, но те само „присъстват“ и засега не играят съществена роля за „събуждането“ на този пазар.

 


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image