Image

Блог публикации

Пробивни технологии за интелигентни градове  – Интелигентни сензори

Пробивни технологии за интелигентни градове  – Интелигентни сензори

Екип на КУЗИС 

Една статия от серията за пробивни технологии за интелигентни градове, които започнахме да публикуваме през април 2020 г.

Тя е резултат от продължаващия проект на Еразъм+ Интелигентни технологии по дизайн (Smart by Design) и се основава на резултатите, произведени от партньори по проекта, ръководени от GAIA & DEUSTO и ARIES Transilvania.

Актуално състояние

Интелигентните сензори са устройства, които се управляват от микропроцесор и включват функции като комуникационна способност и вградена диагностика, вземат данни от физическата среда и използват вградени изчислителни ресурси за изпълнение на някои предварително зададени функции.

Те позволяват точно и автоматизирано събиране на данни за околната среда, като се избягва шумът. Основната полза от интелигентните сензори е богатството от информация, която те могат да съберат, подобрявайки качеството на прилаганите мерки и действия.

Интелигентните сензорите са в основата за придобиване на цялостни знания за системи, подсистеми или компоненти и дават възможност за вземане на решения по контролиране на процесите. Те се използват за наблюдение и контрол на механизми в най-различни среди, като интелигентни мрежи или научни приложения. Тези устройства са необходими за интегрирането на Интернет на нещата (IOT). Те откриват и идентифицират предметите и определят условията на околната среда.

Съществува голямо разнообразие от сензори, които измерват различни величини, като:

 • Температура
 • Налягане
 • Химически
 • Дим
 • Ниво
 • Датчик за движение
 • Жироскоп
 • Оптични
 • Близост
 • Качество на водата
 • Газ
 • IR (инфрачервена)
 • Изображение
 • Акселерометър
 • Влажност.

Източник: https://www.finoit.com/blog/top-15-sensor-types-used-iot/

Платформи

Има много видове сензори за измерване на много различни величини на околната среда. Но ето някои от най-важните доставчици:

Съществуващи стандарти

Съществуват безброй стандарти, свързани със сензорите. Tези, които са свързани „Интелигентните сензори“ са следните:

 • ISO/IEC 30101:2014 Sensor networks: Sensor network and its interfaces for the smart grid system
 • ISO/IEC/IEEE 21450:2010 Smart transducer interface for sensors and actuators -- Common functions, communication protocols, and Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) formats
 • ISO/IEC/IEEE 21451-7:2011 Smart transducer interface for sensors and actuators -- Part 7: Transducer to radio frequency identification (RFID) systems communication protocols and Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) formats
 • ISO/IEC/IEEE 21451-4:2010 Smart transducer interface for sensors and actuators -- Part 4: Mixed-mode communication protocols and Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) formats
 • ISO/IEC/IEEE 21451-2:2010 Smart transducer interface for sensors and actuators -- Part 2: Transducer to microprocessor communication protocols and Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) formats
 • ISO/IEC/IEEE 21451-1:2010 Smart transducer interface for sensors and actuators -- Part 1: Network Capable Application Processor (NCAP) information model
 • ISO/IEC 19794-8:2011 Biometric data interchange formats -- Part 8: Finger pattern skeletal data
 • ISO/IEC 27019:2017 Security techniques -- Information security controls for the energy utility industry
 • ISO/IEC 19794-8:2006 Biometric data interchange formats -- Part 8: Finger pattern skeletal data
 • ISO 17363:2007 Supply chain applications of RFID -- Freight containers
 • ISO/IEC TR 27019:2013 Security techniques -- Information security management guidelines based on ISO/IEC 27002 for process control systems specific to the energy utility industry 
 • ISO/IEC 15961-4:2016 Radio frequency identification (RFID) for item management: Data protocol -- Part 4: Application interface commands for battery assist and sensor functionality.

Основни приложения

Има огромна гама от приложения за интелигентните сензори. Тук са изброени само някои от тях:

 • Складови инсталации: те могат да следят влажността и температурата, могат да регистрират данни за исторически записи.
 • Записи за качество
 • Аларми или управление на процеси
 • Промишлени: в промишлеността машините и оборудването се наблюдават и контролират за налягане, температура, нива на влажност или вибрации
 • Автомобилен сектор: комуникация между двигатели, трансмисия, прекъсване и други контроли
 • Разпознаване на отпечатъци от пръсти
 • Разпознаване на шаблон
 • Безжични телекомуникации
 • Умни играчки
 • Биомедицински приложения като биочипове, физиометри, микрометри, силициева технология за биологични приложения
 • Интелигентни камери за сигурност
 • Други.

Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image