Image

Обяви

Обява за работа (2)

Във връзка с изпълнение на Компонент 2, Дейност 4: "Насърчаване на маркетинга и популяризиране на клъстера чрез информационни материали, маркетинг стратегия и платформа с база данни, консултантски услуги и придобиване на знак за качество" по проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“, Клъстер София град на знанието търси да назначи за срок от 8 месеца:

При проявен интерес от Ваша страна, моля изпратете професионална автобиография и документи, доказващи образование, предишен опит, квалификации и др. по Ваша преценка. Документи се подават единствено по електронна поща, на e-mail адрес: office[at]knowledgesofia.eu. Срокът за подаване на документи е 26.08.2018 г. Само предварително одобрените кандидати ще бъдат поканени на разговор. Поверителността на Вашите данни е гарантирана.


Обява за работа

Във връзка с изпълнение на Компонент 1, Дейност 1: Създаване и ресурсно обезпечение на административното тяло на клъстера по проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“, Клъстер София град на знанието търси да назначи за срок от 17 месеца следните експерти:


Публичната покана за маркетингови инструменти

Във връзка с изпълнение на Компонент 2, Дейност 4: "Насърчаване на маркетинга и популяризиране на клъстера чрез информационни материали, маркетинг стратегия и платформа с база данни, консултантски услуги и придобиване на знак за качество" по проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“, Клъстер София град на знанието обявява Публичната покана с 3 обособени позиции:


Иновационен хъб София

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image