Image

Събития

Sofia Smart Cities Marketplace

Палата 6, Семинарна зала, Интер Експо Център, София
17 април, 2019
VII изложение за Югоизточна Европа "Интелигентни градове"

 

logo site

Конференцията Sofia Smart City Marketplace се провежда на 17 април в рамките на VII изложение за Югоизточна Европа "Интелигентни градове" на 16-18 април 2019 г. в Интер Експо Център - София. Тази еднодневна конференция се фокусира върху технологиите, моделите и решенията за създаване на интелигентни градове и градове на знанието. Това е форум за представяне на постиженията на компании, университети и изследователски институти, които могат да бъдат използвани в процеса на превръщане на София в интелигентен град. Важен акцент на конференцията е 150-годишнината на Българската академия на науките. 

вземете си безплатен билет тук

  

ПРОГРАМА

Sofia Smart City Marketplace

10:00 - 10:30    Регистрация и кафе

10:30 - 11:00    Откриване (видео)

 • Веселин Тодоров, Председател на УС, Клъстер София град на знанието (видео)
 • проф. Костадин Костадинов, Българска академия на науките и специален съветник на Министъра на образованието и науката (видео)
 • Елена Андонова, Съветник, Генерална дирекция "Съвместен изследователски център", Европейска комисия (видео) (презентация)

11:00 - 12:00   Знание за интелигентен град

 • Louis Lapidaire, Управляващ директор на United Academics, Холандия и Член на Борда на мрежата Knowledge 4 Innovation think-tank в Брюксел (видео) (презентация)
 • Пробивно образование за нуждите на градовете на знанието, Massimo Andriolo, Директор на IXL Centre Italy и представител за Европа на Global Innovation Management Institute в Бостън (видео) (презентация)
 • Компетенции по иновационен мениджмънт - стъпка към интелигентното градско обновяване, Милена Колева, Водещ на Академия по иновационен мениджмънт (видео) (презентация)
 • Basaksehir Living Lab - добра практика за градски център на знанието, Yilmaz Cakir, Турция (видео 1) (видео 2) (презентация 1) (презентация 2)

12:00 - 13:00   Стратегия за интелигентен град
Модератор: Димитър Христов, Изпълнителен директор, Клъстер София град на знанието

13:00 - 14:00   Образование за интелигентен град
Модератор: доц. д-р Евгения Ковачева, Директор, Гл. дирекция „Научни политики“, УНИБИТ (видео) (презентация)

 • Сиела Дневник - електронен дневник за училищата, Маруся Бациева, продуктов мениджър, СИЕЛА Норма (видео) (презентация)
 • Интелигентно предприемаческо образование за интелигентните градове, Евгений Иванов, Представител, Сдружение за регионално социално и икономическо развитие (видео) (презентация)
 • Ученическо предприемачество на база иновативни идеи за интелигентен град - опита на Джуниър Ачийвмънт, Вера Петканчин, Оперативен директор Джуниър Ачийвмънт България (видео) (презентация)
 • Професии на бъдещите градове на знанието, доц. д-р инж. Боян Жеков, УНИБИТ (видео) (презентация)

14:00 - 14:30   Кафе пауза

14:30 - 15:30   Наука за интелигентен град
Модератор: проф. Румен Николов, Зам. председател на УС, Клъстер София град на знанието

 • Преки социални ползи от сътрудничеството между публичните научни институции и бизнеса, на базата на реално публично частно партньорство, проф. Лъчезар Аврамов, Институт по електроника, БАН (видео) (презентация)
 • Как да намалим въглеродните емисии, да увеличим енергийната сигурност и да се справим с енергийната бедност, като в същото време осигурим "Зеления растеж" в интелигентните градове. Нов подход на COALESCCE, Вихра Андонова, Фондация Евро-перспективи (видео) (презентация)
 • Урбанистична инфраструктура за градска въздушна мобилност, Георги Георгиев, Институт по строителна физика, Fraunhofer (видео) (презентация 1) (презентация 2)
 • Технически аспекти за реализация на модел за градска въздушна мобилност, проф. Димо Зафиров, Институт за космически изследвания и технологии, БАН (видео) (презентация)

15:30 - 17:00   Технологии за интелигентен град
Модератор: Николай Ярмов, съосновател и Изпълнителен директор, CEED България

 • Интелигентно улично осветление - първа стъпка към умния град, Кузман Драгнев, ADD България (видео) (презентация)
 • Палитра от ИТ решения за обществения и частния сектор от РИСК Електроник, Георги Кисьов, РИСК Електроник (видео) (презентация)
 • Интелигентен град = Интелигентен обществен транспорт, Младен Заманов, Телелинк (видео) (презентация)
 • Съвременни технологии в управлението на градска и транспортна инфраструктура, инж. Калин Калинков, Ий Кей Джей България консултинг енджиниърс (видео) (презентация)
 • Дигиталните двойници: Бъдещето на Интелигентните градове, Десислава Димитрова, Давид холдинг (видео) (презентация)

 

вземете си безплатен билет тук
Това събитие се провежда с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в рамките на проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието"


Блог публикации

Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image