Image

Блог публикации

Креативна икономика и Проект MediaMotor Europe

Креативна икономика и Проект MediaMotor Europe

Димитър Христов - Клъстер София град на знанието

В световната икономика и на този етап на развитие на "икономиката на знанието" бизнесът трябва да бъде креативен и иновативен. Трябва да е способен да създава съдържание, подходящо за потребителите, клиентите и партньорите, да генерира идеи, да прилага технологични и продуктови иновации, да ги споделя, използвайки не само естественото си въображение и креативност, но и постиженията на изкуствения интелект и огромния капацитет на хардуера за обработка на големи данни и IoT.

В рамките на проекта MediaMotor Europe, най-малко 60 стартъпи/скейлъпи от креативната и медийната индустрии от Европа и страните участващи в Хоризонт 2020 ще бъдат класирани за получаване на сериозна подкрепа за развитие на бизнеса си.

В началото на тази първа покана за кандидатстване, няколко компании от нашата клъстерна екосистема зададоха въпроса дали и до каква степен биха могли да кандидатстват за тази подкрепа, тъй като е твърде широко тълкуването на понятието „креативна индустрия“.

По принцип подходящи за програмата са тези кандидати, чиито технологични и продуктови иновации са създадени и / или внедрени в споменатите по-горе сектори / индустрии (но не само) и чиито решения най-често са свързани или се основават на Изкуствен интелект, Виртуална и увеличена реалност, Интернет на нещата, облачни компютри, аудио и видео стрийминг, съвместна роботика, блокчейн, киберсигурност, анализ на данни, компютърни анимации, игри, интерфейс / взаимодействие между човека и компютъра, интерактивни компютърни инсталации, 5G и много други.

Това кратко изложение е опит за даване на определение на едно разбиране по-скоро на понятието „креативна икономика“, отколкото на креативна индустрия, което потенциалните кандидати биха могли да използват в търсене на отговор дали да участват в предложената акселераторска програма, като представители на индустрии от тази креативна икономика.

Според някои източници, следните 13 индустрии могат да бъдат включени в широко разглежданата креативна икономика:

 1. Медии - електронни медии като радио, телевизия и нови медии, базирани на интернет и др.;
 2. Издателска дейност - издаване на книги, периодични издания (вестници, списания) и печат;
 3. Софтуер, включително бази данни и компютърни игри;
 4. Музика - работи с и без текст, записи;
 5. Филми - производство на филми и други аудио-визуални произведения и продуцентска дейност;
 6. Визуални изкуства - живопис, графика, скулптура, приложни и експериментални изкуства и галерии;
 7. Изпълнителни изкуства - драма, мюзикъли, пантомима, хореографски - театър, опера, балет, танцово и цирково изкуство, шоу и други развлекателни дейности, както и творчески занимания за създаване на декори, костюми и др.;
 8. Фотография - художествена, рекламна и информационна фотография;
 9. Реклама;
 10. Архитектура, включително интериорен дизайн и дейности по ландшафтен дизайн;
 11. Дизайн - индустриален, мебелен, моден, графичен, медиен, уеб дизайн и др.;
 12. Културно наследство - материално културно наследство; нематериално културно наследство, включително фолклор и народни изкуства и занаяти и свързаните с тях традиционни знания;
 13. Фестивали и културни събития.

Нашето разбиране е, че обявената покана в MediaMotor Europe е предназначена за стартъпи/скейлъпи от всички тези креативни индустрии. Това прави достъпът до програмата широко отворен като обхват, но в същото време със сериозни изисквания по отношение на иновативността и технологичната готовност на кандидатите.

Вижте успешни стартъпи и скейлъпи от креативни индустрии тук.


Последни новини

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image