Image

Блог публикации

Приложения на интелигентни градски технологии - мобилност

Приложения на интелигентни градски технологии - мобилност

Приложенията за интелигентни градове могат да подобрят ключовите показатели за качеството на живот с 10 до 30 процента. Броят на интелигентните градове (smart cities) бързо нараства с Интернет на нещата (IoT), което променя общинските услуги по целия свят.

Размерът на т.н. интелигентна градска индустрия се оценява на 400 милиарда долара към 2020 г. за 600 града по света. Очаква се тези градове да генерират 60% от световния БВП до 2025 г., както сочат проучванията на Института Маккинси.

В края на 2019 г. Клъстер София град на знанието финализира своята стратегия за София - интелигентен град и представи резултатите от проучването на пазара на интелигентните градски технологии.

Под интелигентни градски технологии се разбират тези технологии, които се отнасят до концепцията за интелигентен град. Най-често това са цифрови и / или базирани на данни технологии и платформи, които са приложими в реалните условия на града и допринасят за справяне на града с обществено значими проблеми или предизвикателства. В интелигентните градове тези технологии се използват за развитие на „критичната инфраструктура“ в такива области като транспорт, управление на водите и отпадъците, строителство, енергетика, сигурност, образование, здравеопазване и управление на градовете.

Транспортната мобилност е областта, където градовете най-напред започнаха прилагане на умни технологии, тъй като тя оказва огромно влияние върху качеството на живот и производителността на местната икономика. Когато живеете в ограничено пространство, способността ви да се придвиждате свободно е от решаващо значение за начина, по който функционира града. По-долу са изброени част от изследваните интелигентни приложения за градската мобилност с кратки обяснителни бележки към тях. Този списък не представя всички области на приложение на тези технологии, но ни дава представя колко различни могат да бъдат приложенията и колко дълбоко е тяхното навлизане в този сектор по света:

 • Автономни превозни средства: Превозни средства, оборудвани със сензори и софтуер, които да работят сами; пълна способност за самостоятелно управление (ниво 4) се постига, когато не се очаква човешката намеса да поеме контрола по всяко време.
 • Споделяне на велосипеди: Велосипеди за обществено ползване, или в докинг центрове, или като свободно ползвани, за да осигурят алтернатива на шофирането, обществения транспорт и частната собственост на велосипеди. Тази опция може да преодолее сегмента от първа миля / последната миля, когато общественият транспорт не отнема пътуване от врата до врата.
 • Споделяне на автомобили: Достъп до краткосрочна употреба на автомобили без пълна собственост; може да бъде двупосочен (базиран на станция), еднопосочен (свободно плаващ), от място до място или частичен.
 • Ценообразуване на задръстванията: Такси за ползване на личен автомобил в определени области, по време на пиково търсене или и двете.
 • Микротранзит, базиран на търсенето: услуги за споделяне с фиксирани маршрути, фиксирани спирки или и двете, често допълващи съществуващите обществени маршрути за транзит. Алгоритмите използват историческото търсене за определяне на маршрутите, размера на превозното средство и честотата на пътуване. Може да включва опции за резервиране на места.
 • Плащане с цифров обществен транспорт: Цифрови и безконтактни платежни системи в обществения транспорт, които позволяват предплащане и по-бързо качване. Включва смарт карти и мобилни плащания.
 • Електронно обаждане (частно и обединено): поръчка в реално време на транспортиране от точка до точка чрез мобилно устройство. Обединеното електронно позвъняване включва динамично свързване на отделни пътувания със съвместими маршрути, за да се увеличи използването на превозните средства (т.е. местната оптимизация на търсенето в реално време).
 • Интегрирана мултимодална информация: информация в реално време за цената, времето и наличността на транспортни опции в много режими.
 • Интелигентни пътни сигнали: Подобряване на общия трафик чрез динамично оптимизиране на светофарите и ограничения на скоростта, водещи до по-високи средни скорости по пътищата и по-рядко спиране и връщане. Включва технологията за преференциална светлина, която дава приоритет на спешни превозни средства, обществени автобуси или и на двете.
 • Обединяване на парцелното натоварване: онлайн съвпадение на търсенето на доставки с наличното предлагане на капацитет за превоз на товари. Чрез максимално използване на превозните средства по-малкото камиони правят по-голям брой доставки.
 • Предсказуемо поддържане на транспортната инфраструктура: сензорно наблюдение на състоянието на обществения транспорт и свързаната с него инфраструктура (като релси, пътища и мостове), така че да може да се извърши предсказуема поддръжка, преди да се стигне до аварии и смущения.
 • Информация за обществения транспорт в реално време: информация в реално време за времето на пристигане и заминаване за видовете обществен транспорт, включително системи за неформални автобусни системи.
 • Пътна навигация в реално време: Навигационни инструменти в реално време за избор на маршрути за шофиране, със сигнали за строителство, заобикаляния, задръствания и аварии. До голяма степен важи за тези, които шофират сами или в кола.
 • Интелигентни шкафове за пратки: Кутии на място, където хората могат да вземат пакети, като използват индивидуални кодове за достъп, изпратени до мобилните им устройства. 
 • Интелигентно паркиране: Системи, които насочват водачите директно до наличните пространства; може да повлияе на търсенето чрез променливи такси.

Статията следва с публикация "Приложение на интелигентни градски технологии - други области"


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.