Image

Блог публикации

Пробивни технологии за интелигентни градове - Ко-боти

Пробивни технологии за интелигентни градове - Ко-боти

Автор: KISMC / CSKC

Това е поредна статия от серията, която стартирахме тази година за пробивните технологии за интелигентни градове на база на проекта Smart by Design.

Колаборативните роботи (Ко-боти) са машини, които са проектирани за директно взаимодействие между тях и хората в техните работни пространства без прилагане на специални мерки за сигурност.

Те са по-леки, по-гъвкави, по-лесни за монтиране и с достъпна цена в сравнение с традиционните производствени машини.

Това е причината те да се възприемат като напълно подходящи за МСП. Тези роботи имат бърза възвръщаемост на инвестициите, не изискват специализирани техници за сглобяване и пускане и могат да бъдат преконфигурирани, което им позволява да бъдат включвани в различни точки на производствената линия, оптимизирайки производителността й. Те са нова ера в индустриалната автоматизация, тъй като позволяват роботизация на сектори и индустриални процеси, които досега не са били възможни.

Коботите са приложими за всякакви фирми. Ето някои от най-важните предимства, които те притежават в сравнение с традиционните роботи:

 • Гъвкавост, възможност за преместване и използване в различни инсталации: лесни за интегриране в различни процеси;
 • Взаимодействие с човека: създадени са за да работят заедно с операторите в среда, пригодена за съвместни действия;
 • Споделено пространство: напълно безопасни и могат да работят с хора без специални изисквания за защита и допълнителна подсигуряване;
 • Лесни за програмиране: интуитивен и лесен за използване интерфейс; не изискват никакви специфични умения.
 • Рентабилност: съоръженията въоръжени с коботи имат амортизационен период по-малък от една година

Актуално състояние

Платформи

Броят на компаниите, предлагащи колаборативни роботи нараства, поради увеличеното търсене и предимствата, описани по-горе. По-известни производители са:

Съществуващи стандарти

Международните стандарти отнасящи се за коботите са:

 • ISO 10218-1:2006 (доп. 2011) и ISO 10218-2:2011 са стандарти за индустриални роботи, които първоначално са обхванали и колаборативни приложения;
 • Part 1: Robot only (манипулатор и контролер)
 • Part 2: Robot system/cell and application
 • ANSI/RIA R15.06-2012 is an adoption of ISO 10218-1:2011 & ISO 10218-2:2011;
 • And under the ISO/TS 15066:2016: Robots and robotic devices – Collaborative robots. Този стандарт е техническа спецификация за коботите;
 • ISO/TS 15066:2016 определя изискванията за безопасност на колаборативни индустриални роботизирани системи и работната среда и допълва изискванията и насоките за съвместна работа на индустриалните роботи, дадени в ISO 10218 1 and ISO 10218 2;
 • ISO/TS 15066:2016 се отнася за промишлени роботизирани системи, както е описано в ISO 10218 1 и ISO 10218 2. Не се прилага за непромишлени роботи, въпреки че представените принципи за безопасност могат да бъдат полезни за други области на роботиката.

Основни приложения

Коботите са много полезни в повечето индустриални среди, но някои от приложенията им са:

 • Повдигане и поставяне;
 • Машинна поддръжка;
 • Опаковане;
 • Обработка на материали;
 • Шприцоване;
 • CNC;
 • Проверка на качеството;
 • Сглобяване;
 • Полиране;
 • Задвижване с винт;
 • Лабораторен анализ и тестване;
 • Лепене, дозиране и заваряване.

Развитие във времето

Платформи

Бъдещето на Коботите преминава през включването им в по-сложни видове сътрудничество с хората. Тенденцията е те да станат партньори, а не просто инструменти. Бъдещето на този вид технологии е в разработване на нови интерфейси за работа с по-сложни сценарии. Добавянето на мащаб и по-голяма достъпност към роботите ще позволи на потребителите лесно проектиране и внедряване на собствени интерфейси. Бъдещите коботи ще могат да разпознават човешкото поведение и ще адаптират действието си за да могат да реагират на него. В дългосрочен план препрограмирането и адаптирането към новите нужди ще се превърне в проблем и основно предизвикателство. Освен това способността за „диалог“ с роботите ще бъде още една стъпка към изследванията за разработчиците. Бъдещите колаборативни роботи ще бъдат много по-интерактивни от днешните. Те ще могат да се адаптират към поява на нови обстоятелства като например липса на инструменти, детайли или дори ще могат да реагират при настъпване на промени в производствената линия.

Стандарти

Индустрията започва да си дава сметка за ползите от по-голяма стандартизация в роботиката. Това се признава и в научните изследвания, където липсват стандартизирани практики за сравнителен анализ. Разработените стандарти за колаборативни роботи, са основно в посока осигуряване на сигурност, като споменатия по-горе стандарт ISO / TS 15066. Този и други стандарти ще са необходими за интегриране и актуализиране, за да отговори на променящите се нужди на роботизираната индустрия.
В близко бъдеще изследователите ще работят, за да въведат специфични за този домейн стандарти за безопасност и ще ги тестват на специфични роботизирани системи. В дългосрочен план той ще бъде разширен към създаване на отраслови норми за работа на роботи и стандарти за дългосрочно взаимодействие с множество потребители. Друга тема за бъдещи стандарти ще бъде разработването на роботизирани интерфейси.

Потенциални приложения

Броят на индустриалните компании, които използват коботи в своите съоръжения, ще продължи да нараства поради предимствата, които носят. В бъдеще обаче ще бъдат необходими роботи от ново поколение, които ще притежават „по-интелигентни умения“ като:

 • водене на диалог
 • роботи с възможност за „вземане на решения“
 • изцяло автономни роботи
 • роботи с AI
 • машинно обучение
 • адаптивни роботи за потребителите
 • саморемонтиращи се роботи
 • приложения в нови индустрии

Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image