Image

Блог публикации

Представяне на резултатите на Проект MediaMotor Europe

Представяне на резултатите на Проект MediaMotor Europe

След 28 месеца усилена и вдъхновена работа от проектните екипи на 7 партньорски организации (VRTMedia City BergenTHERMI S.ACluster Sofia  Knowledge CityAthens Technology CenterFasttrack Ventures и F6S) 30.04.2022 г. приключи проекта MediaMotor Europe (ММЕ), съфинансиран от Програма Хоризонт 2020. Днес, на 20.06.2022 г.  резултатите от този проект ще бъдат демонстрирани и защитени пред експертите на Европейската комисия.

Какви резултати постигнахме за да ги представим днес пред експертите?

Проектът ММЕ успя в три последователни подпомагащи програмни цикъла да подкрепи 61 европейски иновативни фирми (стартъпи) от медийната индустрия, които имат потенциал да разработват и внедряват високо-технологични решения за предизвикателствата на тази индустрия. В помощ на участващите фирми бяха създадени 4 иновативни хъба в София, Берген, Брюксел и Солун, чиято роля беше да управляват портфолиото фирми чрез предоставяне на пакет от услуги и помощ.

По-конкретно, какво получиха избраните за проекта стартъпи?

  • достъп до международна мрежа от ментори и експерти, участие в 6-месечна интензивна менторска подкрепа (3 цикъла за подкрепа) и специализирано обучение (работилници). По-конкретно фирмите се възползваха от знанията и опита на 22 международни ментори, които отделиха за тях общо 235 часа менторска работа.
  • фокусиран достъп до международния технологичен пазар на медийната индустрия и до обещаващи нови клиенти за услуги, технологии и продукти;
  • участие във важни и емблематични събития за тази индустрия с възможност за участие и представяне в специализирани сесии, пичинг и срещи за сватовство
  • достъп до мрежа от инвеститори47 стартъпи от участващите старъпи, влязаха в контакт и представиха през 64 инвеститори, своите потребности от финансиране.

По-долу са визуализирани основните резултати от завършения проект:

 Проектът ММЕ във времето

MME_schedule.png

 

Кандидатите и избраните стартъпи - по трите отворени процедури и общо

Nr._of_applicants_in_MME_EN.png

 

Разпределение на кандидатите по видове проблемни области

Media_challenges.png

 

Разпределение на кандидатите по области, за които търсят съдействие

Области_за_съдействие_и_услуги.jpg

 

Избраните 61 стартъпи - по държави 

61_starups_per_countries.jpg

 

Стартъпите и инвеститорите - обобщени резултати

Matchmaking_results3.jpg

 

Overall_investors_results.jpg

 

Повече информация за този проект и за включените в него иновативни стартъпи от медийната индустрия можете да намерите на уебсайта на проекта както и в социалните мрежи.

 MME_promising_startups2.jpg

 

 

 

 


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.