Image

Блог публикации

Цифров образователен пакет по проект Дегребе

Цифров образователен пакет по проект Дегребе

Клъстер София град на знанието съвместно с партньорски организации от пет европейски държави изпълнява проект DegrebeВ напреднала фаза е подготвката на Цифров образователен пакет (Digital Educational Package - DEP) за обучители и стажанти (студенти, млади служители) от селскостопанския сектор. В пакета са включени следните елементи:

Нека първо да разгледаме базата знания. Тя се състои от пет учебни модула, които според нас обясняват най-важните области на обучение, пряко свързани със зелената икономика и уменията конкретно в този сектор.

Читателите на тази публикация и желаещите могат да се запознаят със съдържанието на всички тези модули, ако последват връзката, водеща към съответната електронна книга:

  1. Парникови газове, адаптивност;
  2. Устойчиво управление, съпричастност;
  3. Кръгова икономика, креативост;
  4. Замърсяване на водата, устойчивост;
  5. Избор за мобилност, дизайн мислене.

Вторият елемент в пакета са въпросниците (тестове). Те следват горните теми, като обучаемият отговаря на въпроси, свързани с някоя от тези теми и получава оценка, представена като процент. С получения процент участникът в теста измерва нивото на своите знания. Колкото резултатът му е по-близо до 100%, толкова по-добра оценка за  знанията си в тази област получава.

Можете да попълните този тест ТУК.

Третият елемент в дигиталния пакет е игра. Известно е, че геймификацията е процес на включване на игрови елементи и механизми в неигрови контексти за подобряване на ангажираността, мотивацията и ефективността на преподаването или ученето. Това става с няколко типа игри, като например симулации, сериозни игри, игри с награди и игри за обучение. Тази игра е виртуална учебна игра за обучение, наречена Avocado Boy, предназначена за учители и учащи (студенти, млади работници) в селскостопанския сектор. Тя съдържа въпроси, учебни материали и други интерактивни елементи, които правят учебния процес по-ангажиращ и забавен. Играта е разработена на базата на дърво на решенията и играчът преминава през няколко нива следвайкие една измислена история.

Можете да тествате тази игра, като започнете от ТУК.

Пакетът е все още в тестова фаза. Към момента са получени отзиви от над 200 ползватели - преподаватели и учащи се. Окончателният вариант ще бъде публикуван на сайта на проекта след финализиране на тестовия период в средата на 2024 г.

 


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image