Image

Блог публикации

Компетентностна рамка по Digiskill - Retail

Компетентностна рамка по Digiskill - Retail

Време е да споделим някои резултати от изпълнението на Проект Digiskill - Retail, в който Клъстер София град на знанието участва съвместно с организации от ЕС.  Водещ партньор в този проект е Central Office for Vocational Training in Retail eV.  Проекът стартира през м. септември 2022 г. и ще приключи през м. август на 2024 г.  Цели се разработване на инструментариум за справяне с предизвикателствата на цифровата трансформация в търговията на дребно

По-конкретно в процес на разработка са специфични учебни единици и електронни модули за професионално обучение, които да бъдат ползвани за подобряване на дигиталните компетенции и умения на обучаващите се служители и техните обучители в търговията на дребно (digicompEDU).

С обучители (преподаватели) на асистенти по продажбите и продавачите на дребно (обучители в компании, преподаватели в центрове за професионално обучение и в професионални училища) в четири страни Гърция, Естония, Германия и България бяха проведени експертни интервюта. Чрез сравнителен анализ на резултатите от интервютата в тези четири страни бяха идентифицирани квалификационните пропуски по отношение на дигиталните компетентности в търговията на дребно (измерени спрямо компетенциите, изброени в digicomp2.0 или digicompEDU)

В резултат на това бе разработена сравнителна рамка на компетентностите по този проект. В нея са показани различната степен на развитие на съществуващите компетенции на обучаваните на различните места и различната тежест, която имат пропуските в квалификацията на работещите в този сектор. Тази рамка ще бъде ползвана за последващо разработване на дигитални, подходящи за практиката учебни единици за микрообучение пряко свързани с оперативният бизнес процес в търговията на дребно.

Повече информация по тези резултати може да бъде намерена на сайта на проекта ТУК.

 

 


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image