Image

Всички новини

Клъстерът поднови бронзовия си лейбъл

Клъстерът поднови бронзовия си лейбъл

Клъстер София град на знанието премина успешно процедурата за оценка, направена от Европейския секретариат за клъстерни анализи (ESCA) за подновяване на „Лейбъл за отлични постижения в управлението на клъстери BRONZE - Стремеж към клъстерни постижения“.

ESCA е мрежа от клъстерни експерти от повече от 30 държави. Можете да намерите допълнителна информация за ESCA и системата ECEI на www.cluster-analysis.org

Както е записано в решението, клъстерът е изпълнил „Критериите за допустимост за етикети за отлични постижения в управлението на клъстери“.

Ролята на този лейбъл е да информира членовете и партньорите на клъстера за високото качество на работата на неговия мениджмънт и да повиши доверието в неговата дейност.

Валидността на лейбълът е до 31 декември 2023 г.

Докладът за оценка сравнява индивидуалните характеристики на организацията по отношение на „Съвършенството в управлението на клъстери“ с различни групи от подобни организации по света:

  • Клъстери в същия / подобен технологичен / секторен / индустриален контекст;
  • Клъстери, активни в същата държава (само ако съществуват поне десет случая в една и съща държава, като наличните данни не са по-стари от две години);
  • Най-добрите в класа клъстери, които се избират въз основа на наличните данни и базисния ESCA алгоритъм за анализ.

Докладът също така съдържа набор от препоръки за по-нататъшно подобрение в управлението на клъстера и обсъжда нивата на ефективност на клъстерната организация, измерени чрез показателите за качество, каквито имат клъстерите със златен лейбъл (GOLD Label).


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.