Image

Всички новини

Приключи онлайн информационна среща с бизнеса

Приключи онлайн информационна среща с бизнеса

С участието на представители на 30 фирми днес в 12.20 ч.  приключи онлайн информационна среща, организирана от Клъстер София град на знанието (КСГЗ) и Българска браншова камара - машиностроене (ББКМ).

Срещата се проведе с участието на Виолин Ненов, Председател на ББКМ, който е член на Комитета за наблюдение на ПКИП 2021-2027 от името на АИКБ и има богат опит в подготовката и реализацията на проекти, съфинансирани по Оперативните програми и Димитър Христов, който е председател на УС на КСГЗ в ролята си на модератор.

На срещата беше представена актуална информация и се проведе дискусия относно участието на бизнеса с проекти по три предстоящи процедури:
 
1. Разработване на иновации в предприятията - ПКИП 
2. Внедряване на иновации в предприятията - ПКИП
3. Преход към кръгова икономика - ПВУ
 
Стана ясно, че голямото забавяне на отварянето на тези процедури най-вероятно ще доведе до сгъстяване на сроковете между тях, което може да се отрази на качеството и успевемостта на проектите.  От КСГЗ и ББКМ демонстрираха желание да съдействат на своите членове особено в началната фаза на подготовката на такива проекти. Тази фаза е от особена важност тъй като от нея зависи преценката на бизнеса относно целесъобразността и успеваемостта за участие в тези процедури.

Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.