Image

Всички новини

Участие в конференция Clusters Meet Regions

Участие в конференция Clusters Meet Regions

Клъстер София град на знанието имаше удоволствието на 13-15 септември да участва на едно професионално събитие в гр. Бургас - конференцията "Clusters Meet Regions", организирана в сътрудничество с Европейската комисия.

Събитието събра експерти, бизнес лидери, академични представители и политически фигури от различни страни, за да обсъдят възможностите за устойчиво развитие и иновации в ИКТ сектора.

Конференцията предостави платформа за обмен на идеи и практики, като особено внимание беше обърнато на зелената трансформация и кръговата икономика.

Snimka2.jpeg

Сред участниците баха Marek Przeor, Team Leader Cluster Policy в Европейската комисия, Димитър Николов - кмет на Бургас, Фредрик Сиверсен, Директор по стратегия и бизнес развитие в IKT NorgeПетко Георгиев - Председател на ИКТ Клъстер Бургас, Проф. д-р Георги Ангелов - Заместник-министър на иновациите и растежа, Ренета Колева, Зам. - министър на Министерството на околната среда и водите, Наталия Митева, Зам.-министър на образованието и науката и др.

Наш представител в панелните сесии на вторият ден на конференцията беше Димитър Филипов, член на УС. Той имаше и възможността да представи пред аудиторията профила на клъстера, неговите подход, стратегия, цели и международна дейност. Голям интерес за участниците беше разказа за успехите на клъстера в международното сътрудничество и представянето на текущите му проекти, всичките в унисон с темата за зелената трансформация и кръговатата икономика.

Снимка4.jpeg

Димитър представи подробно следните проекти: XD Media Hub, Degrebe, Digiskill-retail и Go Green.

 

Лого1.jpeg   

eXperiential Digital Hub for media and creative industries            

Лого2.jpeg  

Development of Green Skills for Better Employability

Лого3.jpeg

Digiskill-Retail

Лого4.jpeg

GO GEEN

  Snimka3.jpeg


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.