Image

Всички новини

Новини от проект XD Media HUB

Новини от проект XD Media HUB

Милена Колева - член на НС на Клъстер София град на знанието

Като представител на Клъстер София град на знанието и член на проектен екип взех участие в заключителната транснационална среща по проект XD Media Hub, която се проведе на 16-17 ноември в Леуварден, Холандия. Домакин на събитието беше партньорът ни Inqubator Leeuwarden (INQ). Проектът е в последната си фаза на изпълнение, която се състои в разпространение и демонстриране на резултатите и предприемане на действия за постигане на устойчивост след края на проекта през януари 2024 г.

Участници в срещата бяха представителите на партньорските организции, участващи в XD Media Hub. По време на срещата бяха прегледани всички основни резултати, бяха актуализирани плановете за действие и бяха валидирани заложените в проекта цели. Следващият крайъгълен камък е успешното приключване на проекта и организирането на завършващи събития за споделяне на резултатите, целите и въздействието на проекта с целевата група и с потенциалните заинтересовани страни. Посредством организирането на такива събития всяка една от партньорските организации се надява да засили контактите и връзките си с целевите групи, с обучителите на ПОО, както и другите заинтересованите страни и по-широката аудитория от медийната и креативните индустрии. 

Цели се постигнатите резултати от този проект да постигнат високио ниво на взаимодействие и разпространение сред заинтересованите страни на базата на разработения XD цифров хъб, материалите, насоките и рамката за компетентност. На срещата всички представители на партньорските организации се съгласихме, че разработките по проекта представляват добър инструментариум за подкрепа и насърчаване на технологичното предприемачество в медийната и творческите индустрии.

За всичко това може да научите по време на събитието "Талант и компетенции за медийната и креативните индустрии", което се организира от клъстера на 5 декември от 14.00 ч. в Лаунчи (ЦУМ), София. 

С удоволствие каним всички, които се интересуват от въпросите, свързани с препдриемачеството в медийната и креативните индустрии да се включат в семинара. Той е със свободен достъп, но желаещите да го посетят трябва да се регистрират предварително ТУК.


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image