Image

Всички новини

Проучване на нагласите

Проучване на нагласите

Уважаеми членове и партньори на Клъстер София град на знанието!  Молим да попълните тази кратка АНКЕТА, в която питаме за нагласите ви да участвате съвместно с Клъстер София град на знанието в инициативи и проекти за развитие на град София

Развитието на града е изключително сложен холистичен процес и една институция, градска управа, фирма или организация не би могла да се справи сама. Това предизвикателство се проявява не само в нашата страна, а и нявсякъде по света. Процесът изисква знания и умения, свързани както с наличието на визия за града така и със способността тя да бъде превърната в конкретни органзирани действия и инициативи, от които да се получи синергия и устойчив напредък.

Не става дума само за финансиране, а преди всичко за умения да се управлява знанието, а това е естествената мисия на клъстера. Европейската комисия прави усилия да помага на европейските градове като финансира десетки инициативи и програми като Intelligent Cities Challenge, Smart City Marketplace, Eurosities, Interreg, European Cluster Collaboration Platform и много други. Колкото и много да са тези възможности те никога обаче няма да бъдат достатъчни за да се осъществи желания преход към "градове на бъдещето", ако самите градове не са активни и не участват целенасочено в управлението на процеса. Така, че съвместната дейност в "четириъгълника на знанието" в град София може да помогне да се генерират материални и финансови резултати както в полза на града и гражданите така и в полза на самите "заинтересовани страни". 

В този смисъл Клъстер София град на знанието предлага (като една от многото възможности) администрацията, фирмите, неправителствените, научните и образователните организации да генерират и участват в съвместни инициативи и проекти насочени към иновационната екосистема на града.

Ако вярвате в тази мисия и виждате възможност в тази посока, ви предлагаме да отговорете на този кратък въпросник. Времето за попълване на анкетата е под 3 минути. Публикувана е на сайта на клъстера (https://knowledgesofia.eu/bg/) , но може да се влезе и попълни директно ТУК.

 
 

Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.