Image

Всички новини

Нов наръчник за обучители

Нов наръчник за обучители

Информация от Проект DEGREBE.

Излезе българска версия на едно интересно ръководство (наръчник) за обучители в т.ч. учители, преподаватели, ментори, фасилитатори и други експерти в образованието, които използват игри в процеса на обучение. Наименованието на този материал е "Ръководство за обучители по цифровизация с използване на игровизация"

В него на достъпен език са представени минималните знания и инструменти, които могат да бъдат в помощ на обучителите за по-лесна ориентация в сложния свят на игровизацията в нейния цифров контекст.

Авторите са си били поставили цел обучителите, които разполагат с този наръчник да могат по-лесно да преодоляват пропастта между теорията и практиката и в голяма степен тази цел е постигната. В материала са подчертани не само педагогическите нюанси, но и административните, техническите и организационните измерения на включването на цифрови игри в процеса на обучение. Използван е холистичен подход, който е осигурил цялостен поглед върху това как игровизацията може да бъде вплетена безпроблемно в тъканта на съвременното образование. Ръководството обхваща както най-простите методи като например, писане на хартия така и най-сложните образователни игри. То предлага проста, но ефективна рамка, улесняваща прилагането на общите принципи на игровизация на учебния процес.

Заинтересованите обучители и всеки, който се интересува от използването на игри в обучението могат да се запознаят и да си изтеглят ръководство от ТУК.

 Gamification.jpeg


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.