Image

Събития

Семинар Инструменти за отворени иновации

Семинар Инструменти за отворени иновации
21 октомври 2020, София Тех Парк, Incubator building

Този семинар е вдъхновяващо пътешествие на стартъпи и развиващи се компании в използване на инструменти за творчество и сътрудничество за по-ефективно управление на иновациите в техния бизнес. Ще бъдат демонстрирани отворени иновационни инструменти, резултат от проект Incrementa. Участниците ще се включат в активно „обучение чрез правене“. Това е първото събитие, организирано в рамките на програма 2020 - 2021 на Иновационния хъб за медийна и креативни индустрии в София, разработен от Клъстер София град на знанието с подкрепата на София Тех Парк, Асоциация на индустриалния капитал в България и Съвет по инвестиции към Българска търговско-промишлена палата.


Палата 6, Семинарна зала, Интер Експо Център, София
17 април, 2019
VII изложение за Югоизточна Европа "Интелигентни градове"

 

logo site

Конференцията Sofia Smart City Marketplace се провежда на 17 април в рамките на VII изложение за Югоизточна Европа "Интелигентни градове" на 16-18 април 2019 г. в Интер Експо Център - София. Тази еднодневна конференция се фокусира върху технологиите, моделите и решенията за създаване на интелигентни градове и градове на знанието. Това е форум за представяне на постиженията на компании, университети и изследователски институти, които могат да бъдат използвани в процеса на превръщане на София в интелигентен град. Важен акцент на конференцията е 150-годишнината на Българската академия на науките. 


Блог публикации

Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image