Image

Блог публикации

Интелигентен град 4.0

Интелигентен град 4.0

През м. март 2021 г., преди повече от година, изследователите от ESI ThoughtLab публикуваха резултати от проучването си Smart City Solutions for a Riskier World. Именно тези резултати  ние използвахме за нуждите на проект Skills4Cities, чиято основна цел е да предложи нов модел за надграждане на компетенциите, необхдими в управлението на проекти за интелигентни градове. Проучването ни даде солидни данни и отговори на въпроса, как и кои градове чрез дигитална трансформация стават "Интелигентни градове 4.0". Направено от сериозен екип от 30 икономисти и експерти на базата на анкета с 167 градски лидери от 82 страни, проучването ни информира и ни даде оценка за въздействието на технологичните, икономическите и демографските промени върху градовете.

В него се се набляга на изключително важната роля на такива фактори като въвеждане на нови технологии, управление на данни, създаване на партньорства и силна ангажираност на гражданите за създаване на нов клас градове - Интелигентни градове 4.0.

Направен е задълбочен анализ, включително на базата на разговори и анкети с лидери на редица напреднали интелигентни градове по света. Тук влизат такива градове като Абу Даби, Амстердам, Атланта, Банкок, Пекин, Рио де Жанейро, Вашингтон, Кайро и Либревил и много други. Желаещият читател може да намери пълнията списък на участвалите в проучването градове в самата публикация.

Извършен е и корелационен анализ и интегриране на данните за градските услуги, демографията и качеството на живот, с които разполагат Световната банка, Numbeo, IESE и други уважавани достоверни източници. За да се види и каква е гледната точка на самите граждани изследователите са използвали и инструмент за анализ базиран на изкуствен интелект. С негова помощ са проучени настроенията на жителите от 10 града. Анализът е публикуван и е достъпен ТУК

Всички данни и резултати от проучването са били прегледани преди окончателната версия от независим консултативен съвет, съставен от градски лидери, корпоративни ръководители и академични експерти, включително и представители на компании, спонсорирали това изследване. Такива компани са именно: Axis Communications, Bentley Systems, Cisco, Deloitte, Hatch, Honeywell, Intel, The International Finance Corporation , Microsoft, NTT и Oracle и много др. Всичко това дава основание да приемем резултатите от това проучване с необходимата тежест за обективно изясняване на процеса на дигитална трансформация на градовете.

Градове 4.0. Инвестиции, които стимулират траснформацията

От направеното проучване бе установено, че от всичките изследвани 167 града вече има една група градове, които вече отговарят на определението Интелигентен град 4.0. Това означава, че те използват  интелигентни технологии, големи данни, екосистеми и партньорства от всякакъв вид, включително тясно сътрудничество с бизнес, университети, граждани и общности. Счита се, че това е причината тези градовете да са по-напред в реализирането на инициативите за интелигентни градове в сравнение с останалите. Например, в тези градове годишно се внедряват средно по 14 проекти за интелигентни градове, за разлика от останалите градове, където този брой е повече от два пъти по-малък. Дори и външно погледнато Градовете 4.0 се отличават с превъзходна градска инфраструктура, с по-добър обществен транспорт, пътища, паркове, здравеопазване и висока степен на цифрова свързаност.

Иденифицирани са 20 града, отговарящи на определението Град 4.0. Това са Орхус, Атина, Балтимор, Барселона, Берлин, Бирмингам, Бостън, Копенхаген, Хелзинки, Лондон, Лос Анджелис, Мадрид, Москва, Ню Йорк, Орландо, Париж, Филаделфия, Сингапур, Талин и Виена.

Проучването е установило също, че тези градове имат значителни инвестиции в смарт технологии, например 87% от градовете са инвестирали в облачни технологии, 85% в мобилни устройства, 81% в IoT, 72% в биометрия и 66% в AI. Друг извод е, че през следващите три години в тези градове най-голям ръст на инвестициите ще има при технологиите цифровите близнаци (+164%), в 3-D печат (+125%), в разширената/виртуалната реалност (+63%) и в хранилищата за данни (+ 50%).

Етапи за преминаване към Интелигентен град 4.0 

Основният извод от това проучване е, че по пътя си към клас Интелигентен град 4.0 всички градове ще преминат през 4 етапа на развитие. Както се вижда от долната класификация обаче технологията е само един от критериите за определяне на кой етап от развитието си се намира един град:

  • 1 етап (Град 1.0) . На този етап градовете въвеждат пилотни решения, каквито се предлагат от различните доставчици на технологии. Те обаче гледат на технологиите като на цел, а не като на средство за решаване на потребностите на гражданите. На този етап градовете често са недостатъчно подготвени да капитализират инвестициите в технологии и погрешно разбират тяхното въздействие върху управлението на града и задоволяване на потребностите на гражданите.
  • 2 етап (Град 2.0). Градовете, които са на този етап от развитието си, са фокусирани върху дигиталните решения, а данните са вече стратегически ресурс в управлението на града. В тези градове все по-активно се използват IoT и разнообразни данни в реално време (биометрични, геопространствени, базирани на партньорства и споделяне и др.). Макар, че тези градове са напълно наясно, че технологиите ще подобрят услугите за гражданите, те все още нямат подкрепата на всички граждани, а по-голямата част от тях не участват в процеса на вземане на решения.
  • 3 етап (Град 3.0). Тези градове са много чувствителни за решаването на социалните и цифрови проблеми на гражданите. Гражданите са включени във вземането на решения, а градските управи могат да действат от тяхно име. Тези градове  добре разбират стойността на технологията за трансформиране и обвързване на градските екосистеми в една "система в системата". В полза на градовете работят все повече партьори извън самата градска администрация, в т.ч. академични и научни институти, неправителствени организации и общности, индустриални асоциации, клъстери и мрежи, компании и финансови институции. 
  • 4 етап (Град 4.0). На този етап в развитието си градовете представляват напълно хиперсвързани системи, които използват технологии, данни и ангажираност на гражданите за постигане на целите за устойчиво развитие. Те са в крак с новите начини на работа в рамките на Индустрия 4.0 и се отличават с използване на партньори за стимулиране на промяната и иновативни методи за финансиране. Отличават се и с много висока ангажираност на гражданите. Тези градове непрекъснато следят и анализират нуждите и очакванията на гражданите и проактивно получават обратна връзка от тях. 

За да може един град успешно да премине през тези етапи и да стане Град 4.0, са необходими умения и подходяща квалификация на хората, участващи в този процес. Това е и целта на проекта Skills4Cities, който се изпълнява от Клъстер София Град на знанието и партньори. Публикации за този проект и по тази тема могат да бъдат намерени на сайта на клъстера, както и в блога на уебсайта на проекта.

Интересни изводи могат да се направят и от данните в нашата анкета ТУК.

 

 


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image