Image

Всички новини

Приключи кандидатстването в Отворена покана 2

Приключи кандидатстването в Отворена покана 2

На 30 октомври 2020 г. беше затворена поканата за набиране на предложения от стартъпи/скейлъпи за включване във втората 6-месечна акселераторска програма на Проект Media Motor Europe, който се изпълнява с участие на Клъстер София град на знанието.

Проектът се реализира в рамките на Startup Europe, една инициатива на Европейската комисия.

 

Какви са резултатите на този етап?

Общо 150 стартъпи/скейлъпи от 29 различни държави стартираха попълване на заявления за уастие, а 84 от тях успяха да ги подадат в срок. Подробните данни от резултатите от тази обява ще бъдат публикувани скоро.

Какво предстои?

Кандидатите ще бъдат оценени по методика на ММЕ и на 20 от тях ще бъде предложено включване в менторска  програма. След публикуване на резултатите и уведомяването на избраните кандидати всеки един от тях ще бъде потърсен от представител на един от четирите Иновационни хъба в България, Гърция, Белгия и Норвегия. Иновационните хъбове бяха създадени по проекта Media Motor Europe с цел осигуряване на изпълнението на специална подкрепяща програма за период от шест месеца, фокусирана върху развитието на стартъпите, тестване и валидиране на технологиите им, подготовка за излизането им на пазара, предоставяне на контакти с потенциални клиенти и търсене на инвеститори. Менторската програма ще стартира в началото на м. януари 2021 г.

Заинтересованите ще могат да се информират текущо като следват нашата страница www.knowledgesofia.eu или по-конкретно нейният раздел Иновационен хъб София. 

Какво още следва?

Предстои обявяване на последната покана за набиране на предложения за участие в третата акселераторска програма на Media Motor Europe. Очакваната дата е през м. април 2021 г.

За повече информация, моля посетете сайта на Media Motor Europe, или ни последвайте в Twitter, LinkedIn и Instagram.

 

euflag

Този проект е получил финансиране от програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз
„Хоризонт 2020“ съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 871552.
   

Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image