Image

Всички новини

Покана към експерти по Метаданни и Изкуствен интелект

Покана към експерти по Метаданни и Изкуствен интелект

Публикуваме информация, която може да е интересна на нашите членове, за стартиращите фирми, с които работим по проекта MediaMotorEurope както и за нашата екосистема от високотехнологични фирми, че 11-ият годишен семинар на EBU MDN ще се проведе на 25-26 май 2021 г. (вторник-сряда) като онлайн уеб семинар.

Крайният срок за подаване на апликации е 12 март 2021 г.

Работилницата MDN е годишна среща за разработчици и експерти, работещи по Метаданни и Изкуствен интелект в областта на креативната и мдеийна индустрии.

Участниците ще могат да изложат възгледите си и да споделят проблемите и предизвикателствата и да се включат в оживени дискусии с колегите си по света! Събитието се организира от Стратегическата програма на EBU за управление на медийната информация и AI (MIM-AI) и Мрежата за разработчици на метаданни (MDN), активна общност за разработчици, които да споделят знания, да се учат от своите колеги, да получават обратна връзка и да си сътрудничат по метаданни и Проекти, свързани с ИИ.

Работилницата MDN 2021 е с отворен достъп. Представлява двудневен уебинар с презентации, демонстрации, дискусии.

КАК ДА СЕ УЧАСТВА?

Може да се включите с::

 • Презентация
 • Практически демонстрации
 • Панелни дискусии
 • Лекции.

Чрез участието си ще представите проблемите, по които работите, ще направите полезни контакти по линия на вашия проект и ще може предложите сътрудничество чрез EBU каналите. Добре дошли са всякакви изследвания в областта на метаданните, изкуствения интелект, инженеринга на данни и архитектура. Насърчават се трансверсални презентации с бизнес казуси, обхващащи посочените области.

Основни теми са:

Метаданни:

 • Внедряване на EBUCore и CCDM,
 • Речници и таксономии,
 • Модели на данни, онтология,
 • Качество на метаданни,
 • Визуализация на метаданни.

Изкуствен интелект (AI):

 • Автоматично извличане на метаданни (AME) за аудио, видео и записи
 • Маркиране на съдържание,
 • Обогатяване на съдържанието,
 • Анализ на социалните медии,
 • Обяснимост на AI,
 • Бенчмаркинг на AI услуги.

Архитектура на предприятието:

 • Подвижни работни процеси в производството, архивите и разпространението, CI / CD, DevOps
 • Микросервизни архитектури,
 • Приемане на облак в контекста на работните процеси в медиите, MCMA
 • Разбиване / интегриране на стратегии за силози за данни,
 • Архитектурни модели, приложени към работните потоци на медиите (източници на събития, стрийминг на събития, pub / sub и др.)
 • Стратегии за усвояване на технологии (купуване vs изработка).

Инженеринг на данни:

 • ETL (Извличане на трансформация и зареждане),
 • Управление на основни данни,
 • Езера от данни,
 • Хъбове от данни,

КАК ДА СЕ НАПРАВИ?

За да изпратите своята апликация, използвайте следния формуляр:

https://forms.gle/2qUfFBLq5s5og7YR9

Това ще бъде първата версия на вашия материал, където подробностите (като заглавие и резюме) могат да бъдат уточнени по-натам през пролетта. След приемане на вашата апликация, организаторите ще се свържат с вас.

Крайният срок за подаване е 12 март 2021 г.

Известие за приемане / отхвърляне: 9 април 2021 г.


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image