Image

Всички новини

Ще стартира Иновационен акселератор към КСГЗ

Ще стартира Иновационен акселератор към КСГЗ

На 05.03.2021 г. се подписа споразумение за създаване на Иновационен акселератор към Клъстер София град на знанието.

Споразумението e между клъстера и два от неговите най-активни членове:

  • Център за предприемачество и управленско развитие - България (CEED)
  • Клуб за управление на знания, иновации и стратегии - KISMC (Академия по иновационен мениджмънт).

Споразумението цели трансформиране на менторската програма, създадена по Проект MediaMotorEurope (MMEв акселератор за обучение, подпомагане и финансиране на стартъпи и скейлъпи за високи технологии, проекти и продукти в областта на интелигентните градове и интелигентната специализация на града и страната. Акселераторът официално ще стартира дейността си в средата на 2021 г. В момента инициативата е в процес на съгласуване, събиране на още заинтересовани партньори и настройване на бизнес модела. Осигурено е начално финансиране и е назначен проектен мениджър.

Какво ще отличава поредния акселератор от други подобни в страната и Европа?

  1. На първо място това е неговия фокус и акцент. Става дума за клъстерен акселератор, необходим за постигане на целите на сдружението и съдействащ за ускоряване „узряването“ на иновационната екосистема в града. В това отношение той се доближава до т.н. корпоративни иновационни акселератори, работещи на принципа на отворените иновации. Акцентът е върху пробивните технологии, свързани с дигиталната трансформация на бизнеса и градовете.
  2. На второ място, създали сме силна и реактивна международна мрежа от професионални ментори от България, Нидерландия, Англия, Белгия, Португалия, Гърция и Норвегия. Грешките, които се допускат от типичните финансови акселератори логично ще бъдат редуцирани от тези ментори, които освен, че имат богат и разнообразен бизнес опит, притежават и други качества, които не се доминират от желанието за бърза и голяма печалба за сметка на предприемача.
  3. На трето място, акселераторът ще се опре на вече създадена мрежа от четири Иновационни хъба в София, Солун, Брюксел и Берген, движени от общата цел да станат разпределителни гишета за своите региони, предоставящи услуги за високотехнологични компании от креативните и медийната индустрии за Европа. Партньорската мрежа има потенциал да се разширява, с което достъпът до общ ресурс от знания и добри практики по технологично предприемачество ще се обогатява.
  4. На четвърто място, но не по значение, клъстерът е създал капацитет за привличане на инвестиции по модел, съвсем различен от масово прилагания. По нашия модел акселераторът ще избира и кани инвеститорите да инвестират в успешно преминалите през него предприятия. Парите ще следват иновациите, а не обратното. Самият акселератор също ще разполага с фонд, който е в процес на набиране чрез мрежата от партньори и ментори.

Клъстер София град на знанието (КСГЗ) е обединение на предприятия от интензивни на знание индустрии, университети, организации за НИРД, свързани по веригата на производство и доставка на технологии, продукти и услуги. Той е инструмент за съвместни действия на бизнеса, образованието и науката с градските и публичните институции за генериране и ефективно използване на знания, ноу-хау и научна инфраструктура в полза на града. Основна цел и политика на клъстера е стимулиране развитието на пазара за интелигентни технологии и привличане на таланти, необходими за цифровата трансформация на бизнеса и на градовете.


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image