Image

Всички новини

Добре дошли на новите членове

В периода декември 2022 - януари 2023 г. към общността на Клъстер София град на знанието се присъединиха 10 нови организации. Това са малки и средни фирми, стартъпи, неправителствена организация и координационно звено на БАН, които припознават стратегията и целите на клъстера и смятат, че "знанието" е в основата на икономическото развитие. Вярваме, че те споделят и главното мото на клъстера "да променяме за добро екосистемата на града докато правим бизнес в него". Всички те са част от веригата на стойността, която трансформира информацията в знания и знанието в иновации в полза на града. Приветстваме с "добре дошили" следните нови поддръжници на клъстера:


Smart City Summit & Expo в Тайван

От 28 март до 1 април 2023 г. в Тайван ще се състои Smart City & Expo X 2050 Net Zero City Expo едно от най-влиятелните за Азия, а и в световен мащаб събития за Интелигентни градове. Наименованието му е „Дигитална трансформация и зелен преход“ а мотото му е „Дигиталната трансформация издига интелигентните градове до нова висота“. Включете се в това изключително събитие за 2023 г. в областта на зелената икономика и интелигентните градове! Към всеки момент по света се реализират над 3000 проекти за интелигентни градове. Темите на изложението и придружаващите го събития са насочени към технологичните компании, градовете и инвесторите в следните области: 


Анкета за ангажираността на персонала към зелените политики

От стартирането на проекта Collective Innovation to Fight Climate Change до настоящият момент партньорите по проекта правят проучвания, за да разберат възгледите и опита на всички заинтересовани лица, участващи в борбата на бизнеса с изменението на климата. Най-новото ни проучване има за цел да предостави общ преглед на възприетите от мениджърите в МСП и предприемачите практики за участие на техните служители в този процес и поведението на самите работещи в търсенето на устойчивост. Ще ни помогнете с тази кратка АНКЕТА!


Ecocity World Summit гостува на Лондон

Най-голямата досега световна среща на върха Ecocity World Summit  ще се проведе в Лондон от 6 до 8 юни 2023 г.

Този форум е най-дълго съществуващия глобален форум за екология и интелигентни градове. На всеки две години на него се събират заинтересовани страни от целия свят за да се концентрират върху темата какво градовете и гражданите могат да направят за да възстановят баланса на живота в градските системи.

Поставените цели на форума са да намерим начин да живеем на тази планета и в нейните градове така, че създавайки най-добрите условия за живот на хората да можем да съхраним и биосферата.


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.